12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން އުޅުނު މީހާ

ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން އުޅުނު އެކަކު މާލެ ގެނެސް އަޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

  • އެންހިފުމަށް 4 މީހުން ފުޅި އަޅައިގެން ފީނުމަށް ފައިބާފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 7 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު 19:44 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  3. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  4. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  5. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  6. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  7. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  8. ބޭންކްތަކުން ޗެކް އެންޑޯޒް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި


ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން ފޭބި މީހަކަށް ފަރުވާ ދެނީ -- އެމްއެންޑީއެފް

ގދ. ގައި އޮންނަ އައުޓްރިގާ ކޮނަންޓާ މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓު ކައިރިއަށް "ހުޝިޔާރު" ނަމަކަށް ކިޔާ ދޯނިން އެން ހިފުމަށްޓަކައި ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން ފޭބި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ދެރަވި އުމުރުން 24 އަހަރުގެ އަހުމަދު ޝާކިރު، ގދ. ތިނަދޫ އިން މާލެ ގެނެސް އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތުދެމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފަރާތުން ބުނީ އޭނާ އަށް އަޖީއެމްއެޗްގެ އެމަޖެންސީ ރޫމްގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލާތާ ދޭތެރޭގައި އަދި ވަކި އެއްޗެއް ދަންނަވަން ދަތި ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެނެވިފައިވަނީ މިރޭ 7:30 ގައި ކަމަށް ވެސް އައިޖީއެމްއެޗް އިން ބުންޏެވެ. ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން ފޭބި ތިން މީހުންގެ ތެރެއިން މި ހާދިސާގައި އުމުރުން 37 އަހަރުގެ އަމީތު ސައީދު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ފީނަން އުޅުނު އުމުރުން 31 އަހަރުގެ މުބާރިކް އަބްދުﷲގެ ސީރިއަސް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ ކަމަށާއި، އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.  

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ ރިޕޯރޓް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ އަށް ލިބިފައިވަނީ ތިނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފަތިހު 5:14 ހާއިރު ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ރިޕޯޓް ލިބުމާއި އެކު ތިނަދޫ ސީ އެމްބިއުލާންސް އެ ދޯނި އޮތް ސަރަހަށްދަށް ގޮސް ހާލު ދެރަ ތިން މީހުން އަރުވައިގެން މިއަދު ހެނދުނު 6:05 ހާއިރު ގދ. ތިނަދޫ އަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ފީނަން ފޭބި ތިން މީހުންނަކީވެސް ދިވެހިންނެވެ. 

މިމީހުން 44 މީޓަރަށް ވައި ފުޅި އަޅައިގެން 35 މިނިޓު ވަންދެން ފީނާފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް