19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ކަނޑުތަކުގައި ޕްލާސްޓިކް

ހުރިހާ ވެލައެއްގެ ބަނޑު ތެރެއިން ވެސް މައިކްރޯ ޕްލާސްޓިކް ފެނުނު: ދިރާސާ

  • ވެލާތަކުގެ ބަނޑު ތެރެއިން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮޅު ވަނީ ފެނިފައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 7 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު 17:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި
  8. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި


ވެލައެއް -- ޕިކްސެލްސޯސް

މި ފަހުން ކުރެވުނު ދިރާސާއެއްގައި ދިރާސާ ކުރެވުނު ހުރިހާ ވެލައެއްގެ ބަނޑު ތެރެއިން ވެސް ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮޅުކޮޅު ފެނިއްޖެއެވެ.

"ގްލޯބަލް ޗޭންޖް ބައޮލޮޖީ"ގެ ޖާނަލްގައި ޝާއިރު ކުރެވުނު ހޯދުންތަކުގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، މި ދިރާސާގައި އެޓްލާންޓިކް ކަނޑާއި، ޕެސިފިކް ކަނޑާއި އަދި މެޑިޓަރޭނިއަން ކަނޑު ތަކުގައި އުޅޭ، ހަތް ވައްތަރުގެ ސަތޭކަ ދެ ވެލާ ދިރާސާ ކުރެވުނު ކަމަށެވެ.

ދިރާސާގައި ވަނީ ވެލާތަކުގެ ބަނޑު ތެރެއިން 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދި ޕްލާސްޓިކް ކޮޅު ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. ދިރާސާކުރި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވާނީ، ޓެސްޓު ކުރެވުނީ ހަމައެކަނި ވެލާތަކުގެ ބަނޑުތެރޭގެ އެއް ބައި ކަމަށެވެ. މުޅި ބަނޑު އެއްކޮށް ބެލި ނަމަ މި އަދަދު މިއަށް ވުރެން ވިހި ގުނަ އިތުރުވީސް ކަމަށް ވެސް އެބޭފުޅުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ސީއެންއެންއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މި ދިރާސާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތެއްކަމުގައިވާ ޕްރޮފެސަރ ބްރެންޑަން ގޮޑްލީ ބުނެފައިވަނީ، މިހާ އާންމުކޮށް ވެލާތަކުގެ ބަނޑުތަކުން ކުދި ޕްލާސްޓިކާއި ފައިބަރު ކަހަލަ އެއްޗެހި ފެނުމުން މީގެން އަންގައިދެނީ ކަނޑުތަކުގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާ ވަރު ކަމަށެވެ. މިކަން ހައްލު ކުރަމުގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އެބޭފުޅާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ދިރާސާގައި ދިރާސާ ކުރެވުނު ވެލާތަކަކީ މަސްވެރިންނަށް އޮޅިގެން ބޭނިގެން މަރުވެފައިވާ ވެލާތަކާއި، އަތިރި މައްޗަށް ބީހުމުގެ ސަބަބުން މަރުވެފައިވާ ވެލާތަކެކެވެ. އަދި ވެލާތަކުގެ ބަނޑުން އެންމެ ގިނައިން ފެނިފައިވަނީ ޓަޔަރާއި ސިގިރޭޓު ފިލްޓަރާއި އަންނައުނުގެ އިތުރުން ވަލާއި ދަލަށް ނިސްބަތްވާ ޕްލާސްޓިކާއި ފައިބަރު ކޮޅުކޮޅެވެ.

އަހަރަކު 4.8 މިލިއަންއާއި 12.7 މިލިއަން ޓަނާއި ގާތް ކުރާ އަދަދަކަށް ޕްލާސްޓިކް ކުނި ކަނޑަށް އެޅުމުގެ ސަބަބުން، މިވަގުތު ދުނިޔޭގެ ކަނޑުތަކުގައި ފަސް ޓްރިލިއަން ޕްލާސްޓިކް ކޮޅު ހުރިކަމަށް ވެސް މި ދިރާސާގައި ވަނީ އަންދާޒާ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް