25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޕެރިސް މުޒާހަރާ

ހަފްތާ ބަންދުގައި މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެދާނެތީ ޕެރިހުގެ މުހިއްމު ތަންތަން ބަންދުކުރަނީ

  • ފަތުރުވެރިން ދާ ގިނަ ތަންތަން ހަފްތާ ބަންދުގައި ބަންދުވާނެ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 7 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު 09:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  3. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ފަރަންސޭސީ ފުލުހުން ވަނީ އެއިފްލް ޓަވަރ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ވަރުގަދަކޮށްފައި -- ރޮއިޓަރސް

ފަރަންސޭސީވިލާތުގައި ތެލުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރުމުން ފެށުނު މުޒާހަރާތައް މިހަފްތާ ބަންދުގައިވެސް ހޫނުވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށް، ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕެރިހުގައި ފަތުރުވެރިންގެ މަޤްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ ބައެއް ތަންތަން ބަންދުކުރަން ސަރުުކާރުން ނިންމައިފިއެވެ.

ފަރަންސޭސީ ބޮޑުވަޒީރު އެޑުއަރޑް ފިލިއްޕެ ވިދާޅުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޕެރިހުގެ މަޝްހޫރު އެއިފިލް ޓަވަރާއި، ޕެރިހުގެ މައި މަގުތަކުގައި ހުޅުވާފައިވާ ކެފޭތަކުގެ އިތުރުން ބައެއް ދާރުލްއާސާރުތައްވެސް ބަންދުވާނެކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ލޫވް މިއުޒިއަމް ހިމެނެއެވެ. ހަފްތާ ބަންދުގައި ގިނަ ތަންތަން ބަންދުކުރުމަށް ނިންމީ، ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ޕެރިހުގެ އާސާރީ އަދި ފަތުރުވެރިންގެ މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ އާކް ޑި ޓްރައޯމްފް ފަދަ ތަންތަނަށް މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެއްލުން ދިނުމާއި ގުޅިގެންނެވެ. 

ނިމިދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުން ފެށިގެން ޕެރިހުގެ މަގުތަކުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގަމުންދާއިރު ފަރަންސޭސީވިލާތުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް 89 ހާސް ފުލުހުން ނެރެފައިވާކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ. މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެޤައުމުގައި ހިނގާ މިފަދަ ދާޚިލީ އެންމެ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެވެ. 

މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ، ތެލުން ނަގަން އުޅުނު ޓެކްސް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ނުހިމެނުމަށް ފަރަންސޭސީވިލާތުގެ ސަރުކާރުން މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ތެލުން ނަގަން އުޅޭ ޓެކްސްއާއި ހެދި ފެށުނު މުޒާހަރާތައް، ސަރުކާރުގެ ގިނަ ސިޔާސަތުތަކާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ މީހުން ޝުޢޫރުފާޅުކުރާ މުޒާހަރާތަކަކަށް ބަދަލުވުމާއިއެކު ސަރުކާރުގެ މިނިންމުމުގެ ސަބަބުން މުޒާހަރާތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެއެވެ. 

ހަމަނުޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ފަރަންސޭސީ ލީގުގެ ބައެއް މެޗުތައްވެސް ވަނީ ލަސްކުރެވިފައެވެ. 

މުޒަހަރާތަކުގެ އަސްލުކަމަށްވާ ތެލުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނީ ތިމާވެއްޓަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް، ވެހިކަލް ދުއްވާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށްކަމަށް ފަރަންސޭސީ ރައީސް އެމަނުއެލް މެކްރޮން ވިދާޅުވިއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް