21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އަލްގައިދާއާ ދެކޮޅަށް ދޭ ހަމަލ

އެމެރިކާއިން ސީރިއާގައި ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި އަލްގައިދާގެ 11 މީހުން މަރާލައިފި

  • އުސާމާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް އަބޫ ހާނީ އަލް މަސްރީ މަރާލާފައިވަނީ ދެވަނަ ހަމަލާގައި ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:29 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ 10 މީހުން މަރާލާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 3 ދުވަހު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކަމަށް -- ގޫގުލް

އުސާމާބިން ލާދިންގެ ކުރީގެ އަރިސް މީހަކާ އެކު ސީރިއާގެ އިދްލިބް ކައިރިން އަލްގައިދާގެ 11 މީހަކު އެމެރިކާގެ ފައުޖުތަކުން މި މަހު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަންއިން ބުނެފިއެވެ.

ޕެންޓަގަންގެ ތަރުޖަމާނު ކެޕްޓަން ޖެފް ޑޭވިސް ވިދާޅުވީ 10 މީހުން މަރާލާފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 3 ދުވަހު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަލްގައިދާގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އުސާމާއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތް އަބޫ ހާނީ އަލް މަސްރީ މަރާލާފައިވަނީ ދެވަނަ ހަމަލާގައި ފެބްރުއަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

ބުނެވޭ ގޮތުގައި މަސްރީއަކީ 1980 އާއި 1990 ގެ އަހަރުތަކުގައި އަފްޣާނިސްތާނު ތަމްރީން ކޭމްޕްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއަ މީހެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން 2011 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ފައުޖުތަކުން ބިންލާދިން މަރާލުމުން އެ ޖަމާއަރުގެ ލީޑަރަކަށް އައި އައިމަން އަލް ޒަވާހިރީއާ ވެސް މަސްރީއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮތެވެ.

"މި ހަމަލާތަކުގެ ސަބަބުން، އަލްގައިދާއަށް އެ ގައުމުން ބޭރުގައި އެމެރިކާއާއި އަދިވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ތަންތަނަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ކުޑަކޮށްލެވޭނެ" ކެޕްޓަން ޑޭވިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަހްބަތް ފަތަހް އަލް ޝާމްއަކީ އަލްގައިދާގެ ނުފޫޒުގައި ސީރިޔާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ހިންގާ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތެކެވެ.

މި ޖަމާއަތް ކުރިން އެނގިގެން ގޮސްފައިވަނީ އަލް ނުސްރާ ފްރޮންޓްގެ ގޮތުގައެވެ.

އެ ޖަމާއަތުން 2016 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ބޭރުގެ އެއްވެސް ޖަމާއަތަކާ ގުޅުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ޔަމަނުގައި އަލްގައިދާއާ ދެކޮޅަށް މިދިއަ ހަފްތާގައި ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ އާ ސަރުކާރުން އަސްކަރީ ހަރަކާތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުއްދަދިން ހަރަކާތެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް