26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޖަމާލް ޙަޝޯގްޖީ

ޙާޝޯގްޖީގެ ގަތުލުގައި ވަލީއަހުދުގެ އަތެއް ވާކަން ޔަގީން: އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރުން

  • ޖަމާލް ޚަޝޯގްޖީގެ އަނިޔާވެރި މަރާއި ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ 17 ރައްޔިތަކާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ އިގްތިސާދީ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާފަ
  • ސެނެޓުން ވަނީ ޔަމަނުގައި ސައުދީއަށް ވާގިވެރިވުން ހުއްޓާލުމަށް ބިލެއް ފާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓާފައި
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 5 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ 17:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. ލަންކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  4. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  5. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ރައީސް ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކީންގެ ގޮތުގައި އަދީބާއި ޒިޔާތާއި ލުތުފީ
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޙާޝޯގްޖީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޙާޝޯގްޖީ މަރާލުމުގައި ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ބައިވެރިވުމެއް ވާކަން ޔަގީންވެއްޖެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ (ސީ.އައި.އޭ) ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖީނާ ހެސްޕެލްއާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ޑިމޮކްރެޓިކް ސެނެޓަރު ބޮބް މެންޑޭޒް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކުރިން އޭނާ މި މައްސަލައާއި ދޭތެރޭ ދެކެމުން އައި ގޮތަށް އިތުރު ބުރަދަނެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. ރިޕަބްލިކަން ސެނެޓަރު ލިންޑްސޭ ގްރަހަމް ވެސް ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި ސަލްމާންގެ އަތެއް ވާކަން ގަބޫލުނުކުރާނީ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި "ކަނު ވެގެން" އުޅޭ މީހަކު ކަމަށެވެ.

ރިޕަބްލިކަން ސެނެޓަރު ބޮބް ކޯކާރ ވިދާޅުވީ މިހާރުވެސް ކޯޓެއްގައި މައްސަލަ ބަލައިފިއްޔާމުން ވަލީއަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވާނެކަން އެއީ ޔަގީންކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ސައުދީ އަރަބިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އެމެރިކާއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް ކަމަށް ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ސެނެޓުގައި އުޅޭ ރިޕަބްލިކަނުންނާއި ޑިމޮކްރަޓިކް މެމްބަރުން ވެސް ދަނީ ސައުދީއާއި ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އަދި މިކަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ސެނެޓުން ވަނީ ޔަމަނުގައި ސައުދީއަށް ވާގިވެރިވުން ހުއްޓާލުމަށް ބިލެއް ފާސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ފައްޓާފައެވެ.

ޖަމާލް ޚަޝޯގީ މަރާލާފައިވަނީ ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައިއެވެ. އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި މި އަމަލުގައި ވަލީއަހުދުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއް ނުވާކަމަށް ސައުދީގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް