16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

އެމެރިކާ

މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް ނޭރޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދަނީ

  • ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:56 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް އެރުވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާ -- ގޫގުލް

މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ހަތް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާއަށް ދިޔުން މަނާ ކުރުމަށް ކުރި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަމުރު ހިންގޭނެ ގޮތް އަނެއްކާ ވެސް ހެދުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެ ހަތް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާއަށް ދިޔުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް އަމުރު ކުރެއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ 27ގަ އެވެ. ނަމަވެސް ވޮޝިންޓަންގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަކުން ވަނީ އެއަމުރު ހުއްޓުވާފައެވެ.

ވައިޓްހައުސްގައި ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށާއި އަދި ކޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލު ކުރަން ރަނގަޅު ފަރާތްތައް އެބަތިބިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް