19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

އެމެރިކާ

މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް ނޭރޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދަނީ

  • ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް އެރުވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާ -- ގޫގުލް

މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ހަތް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާއަށް ދިޔުން މަނާ ކުރުމަށް ކުރި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަމުރު ހިންގޭނެ ގޮތް އަނެއްކާ ވެސް ހެދުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެ ހަތް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާއަށް ދިޔުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް އަމުރު ކުރެއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ 27ގަ އެވެ. ނަމަވެސް ވޮޝިންޓަންގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަކުން ވަނީ އެއަމުރު ހުއްޓުވާފައެވެ.

ވައިޓްހައުސްގައި ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށާއި އަދި ކޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލު ކުރަން ރަނގަޅު ފަރާތްތައް އެބަތިބިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް