22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

އެމެރިކާ

މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް ނޭރޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދަނީ

  • ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ ބޮޑު މައްސަލައެއް ކަމަށް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 04:56 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް: މުސްލިމުން އެމެރިކާއަށް އެރުވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވާ -- ގޫގުލް

މުސްލިމުންގެ އާބާދީ ބޮޑު ހަތް ގައުމެއްގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާއަށް ދިޔުން މަނާ ކުރުމަށް ކުރި އަމުރު ކޯޓުން ހުއްޓުވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަމުރު ހިންގޭނެ ގޮތް އަނެއްކާ ވެސް ހެދުމަށްޓަކައި އެމައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެ ހަތް ޤައުމުގެ ރައްޔިތުން އެމެރިކާއަށް ދިޔުން މަނާކުރުމަށް ރައީސް ޓްރަމްޕް އަމުރު ކުރެއްވީ މިދިޔަ މަހުގެ 27ގަ އެވެ. ނަމަވެސް ވޮޝިންޓަންގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަކުން ވަނީ އެއަމުރު ހުއްޓުވާފައެވެ.

ވައިޓްހައުސްގައި ރިޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވީ އެއީ ބޮޑު މައްސަލައެއްކަމަށާއި އަދި ކޯޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތަމްސީލު ކުރަން ރަނގަޅު ފަރާތްތައް އެބަތިބިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންދިޔުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް