18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 01 ހުވަން
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ދެވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕް

ދެވަނަ އެމްބީއޭކަޕް: އެލްޓީ އާއި ސްޓްރިންގާސް އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  • މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެންބައިގައި 4 ޓީމް
  • މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގައި ވާދަކުރާނީ 3 ޓީމް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  7. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ
  8. އިނަރ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް!


އެލްޓީ އާއި ޔޫއެން ފްރެންޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ތިންވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕްގެ ފެށުން އެލްޓީ ސްޕޯޓްސް އަދި ސްޓްރިންޖާސް ބާސްކެޓް ބޯލް ކްލަބުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެލްޓީ އާއި ޔޫއެން ފްރެންޑްސް އެވެ. މި މެޗު 37-55 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެލްޓީންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެލްޓީގެ މުހައްމަދު އީވާން ޒާހިރު އެވެ.

މެޗުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވަނީ އެލްޓީގެ މުހައްމަދު އީވާން އެވެ. އޭނާ 15 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު، ޔޫއެން ފްރެންޑްސް އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނީ ޝިހާމް އިސްމާއިލް އެވެ. އޭނާ ވަނީ 8 ޕޮއިންޓް އެޓީމަށް ހޯދައިދީފައެވެ.

ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ސްޓްރިންޖާސް އާއި ރެޑް ވިންގްސް އެވެ. މި މެޗު 50-75 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ސްޓްރިންޖާސް އެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސްޓްރިންޖާސްގެ މުހައްމަދު ޒަބީރު އެވެ.

މެޗުގައި ސްޓްރިންޖާސް އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައިވަނީ ޒަބީރު އެވެ. އޭނާ 27 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު، ރެޑްވިންގްސް އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައިވަނީ 14 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރި ޔާފިއު އިބްރާހިމް އާދަމް އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގައި 6 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެންބައިގައި 4 ޓީމް ވާދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އަންހެން ބައިގައި ވާދަކުރާނީ 3 ޓީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް