19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ދެވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕް

ދެވަނަ އެމްބީއޭކަޕް: އެލްޓީ އާއި ސްޓްރިންގާސް އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  • މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެންބައިގައި 4 ޓީމް
  • މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގައި ވާދަކުރާނީ 3 ޓީމް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


އެލްޓީ އާއި ޔޫއެން ފްރެންޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ތިންވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕްގެ ފެށުން އެލްޓީ ސްޕޯޓްސް އަދި ސްޓްރިންޖާސް ބާސްކެޓް ބޯލް ކްލަބުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެލްޓީ އާއި ޔޫއެން ފްރެންޑްސް އެވެ. މި މެޗު 37-55 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެލްޓީންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެލްޓީގެ މުހައްމަދު އީވާން ޒާހިރު އެވެ.

މެޗުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވަނީ އެލްޓީގެ މުހައްމަދު އީވާން އެވެ. އޭނާ 15 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު، ޔޫއެން ފްރެންޑްސް އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނީ ޝިހާމް އިސްމާއިލް އެވެ. އޭނާ ވަނީ 8 ޕޮއިންޓް އެޓީމަށް ހޯދައިދީފައެވެ.

ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ސްޓްރިންޖާސް އާއި ރެޑް ވިންގްސް އެވެ. މި މެޗު 50-75 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ސްޓްރިންޖާސް އެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސްޓްރިންޖާސްގެ މުހައްމަދު ޒަބީރު އެވެ.

މެޗުގައި ސްޓްރިންޖާސް އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައިވަނީ ޒަބީރު އެވެ. އޭނާ 27 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު، ރެޑްވިންގްސް އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައިވަނީ 14 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރި ޔާފިއު އިބްރާހިމް އާދަމް އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގައި 6 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެންބައިގައި 4 ޓީމް ވާދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އަންހެން ބައިގައި ވާދަކުރާނީ 3 ޓީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް