26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ދެވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕް

ދެވަނަ އެމްބީއޭކަޕް: އެލްޓީ އާއި ސްޓްރިންގާސް އިން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

  • މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެންބައިގައި 4 ޓީމް
  • މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގައި ވާދަކުރާނީ 3 ޓީމް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


އެލްޓީ އާއި ޔޫއެން ފްރެންޑްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- ޓްވިޓަރ

މޯލްޑިވްސް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ތިންވަނަ އެމްބީއޭ ކަޕްގެ ފެށުން އެލްޓީ ސްޕޯޓްސް އަދި ސްޓްރިންޖާސް ބާސްކެޓް ބޯލް ކްލަބުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ އެލްޓީ އާއި ޔޫއެން ފްރެންޑްސް އެވެ. މި މެޗު 37-55 ޕޮއިންޓުން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެލްޓީންނެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ އެލްޓީގެ މުހައްމަދު އީވާން ޒާހިރު އެވެ.

މެޗުގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވަނީ އެލްޓީގެ މުހައްމަދު އީވާން އެވެ. އޭނާ 15 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު، ޔޫއެން ފްރެންޑްސް އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނީ ޝިހާމް އިސްމާއިލް އެވެ. އޭނާ ވަނީ 8 ޕޮއިންޓް އެޓީމަށް ހޯދައިދީފައެވެ.

ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ސްޓްރިންޖާސް އާއި ރެޑް ވިންގްސް އެވެ. މި މެޗު 50-75 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ސްޓްރިންޖާސް އެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ސްޓްރިންޖާސްގެ މުހައްމަދު ޒަބީރު އެވެ.

މެޗުގައި ސްޓްރިންޖާސް އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައިވަނީ ޒަބީރު އެވެ. އޭނާ 27 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރިއިރު، ރެޑްވިންގްސް އަށް އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދައިދީފައިވަނީ 14 ޕޮއިންޓް ހަމަކުރި ޔާފިއު އިބްރާހިމް އާދަމް އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަންގައި 6 ޓީމް ވާދަކުރެއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ފިރިހެންބައިގައި 4 ޓީމް ވާދަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އަންހެން ބައިގައި ވާދަކުރާނީ 3 ޓީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް