22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފިލިޕް ލާމް

މި ސީޒަނަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލާނެކަން ލާމް އިއުލާންކޮށްފި

  • ލާމް ވަނީ ބަޔާން އަށް 500 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފަ
  • ބަޔާންއާއެކު ލާމް ހެދި އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ 2018 ވަނަ އަހަރު
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 9 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:15 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  4. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ބަޔާން އަށް ކުޅޭ ލާމް -- ގޫގުލް

މި ސީޒަނަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ ކަން ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކެޕްޓަން ފިލިޕް ލާމް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަރުމަން ކަޕްގައި ވޮލްފްސްބާގް އަތުން 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ބަޔާޏް މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބަޔާންއާއެކު 2018 ވަނަ އަހަރާ ހަމަޔަށް އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވާ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ލާމް ބުނީ މި ސީޒަނަކީ އޭނާ ފުޓުބޯޅަ ކުޅޭ ފަހު ސީޒަން ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

ލާމްގެ ކުރިމަގާ ބެހޭގޮތުން ކުރި އެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން އޭނާ ބުނީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލިޔަސް ފުޓުބޯޅަ އަށް ހިދުމަތްކުރުންމަތީ ދެމި ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލާމް ބުނީ ބަޔާންގެ ސްޕޯޓިން ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން އަދި ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި، މިއީ އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު ނޫން ކަމަށެވެ.

ބަޔާން އާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާ ލާމް ވަނީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝަލްކޭއާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާގެ 500 ވަނަ މެޗު އެޓީމަށް ކުޅެދީފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް 16 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

އޭނާ ވަނީ ޖަރުމަންގެ ކެޕްޓަންކަންވެސް ކޮށް އެޓީމާއެކުވެސް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ ޖަރުމަން ޖޯޒީގައި 113 މެޗު ކުޅެދީ ފަސް ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަން ޓީމާއެކު 2014 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑްކަޕް އުފުލާލި ލާމް ވަނީ ޔޫރޯގެ ދެވަނަ އަދި ވޯލްޑްކަޕްގެ ތިންވަނަވެސް ޖަރުމަނާއެކު ހޯދާފައެވެ.

ބަޔާންއާއެކު ހޭދަކުރި 13 ސީޒަނުގައި ލާމް ވަނީ ހަތް ބުންޑަސްލީގާ، ހަ ޖަރުމަން ކަޕް، ދެ ޖަރުމަން ސުޕާކަޕް، ޔުއެފާ ސުޕާކަޕް އެއްފަހަރު، ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ދެފަހަރު އަދި ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް އެއްފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް