19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބަޙްރެއިންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބު

ބަޙްުރޭނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އަންހެން މެމްބަރުން

  • ބަޙްރެއިނުގައި އެންމެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން ވޯޓުލީ މިފަހަރު
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 3 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 15:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ބަޙްރެއިނުގައި އަންހެނުންތަކެއް ވޯޓު ލަނީ -- ރޮއިޓަރސް

ބަޙްރޭނުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތިރި ގެއަށް، ހަ ކަނބަލަކު ހޮވިވަޑައިގެން އާ ރެކޯޑެއް ގާއިމްކޮށްފިއެވެ.

އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގައި މިހާރު ތިން ކަނބަލުން ތިއްބަވާއިރު، މި އަދަދު ހަޔަކަށް އިތުރު ވެގެން ދިޔުން މިއީ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ.

ބަޙްރޭނުގެ ގާނޫނުތަކުގައި ވަކި އަދަދަކަށް މަޖިލީހުގައި އަންހެން މެމްބަރުން ހިމަނާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ނެތުން މިއީ މެމްބަރުކަމަށް އައުމަށް އޮތް ހުރަހެއް ނޫންކަން ހާމަވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާގެ އިސް ފަރާތެއް ކަމުގައިވާ އަހްލަމް ޖަނާހީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިހާބު މިއީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ވޯޓުލީ އިންތިހާބު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި އިންތިހާބަކީ އެއްވެސް އިންސާފްވެރިކަމެއް ނެތް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއް ކަމަށް ބުނެ އިންތިހާބު ބޮއިކޮޓް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް