12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 03 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

ކޮމެޑިއަން ރާޖްޕަލް ޔާދަވް ޖަލަށް ލައިފި

  • އޭނާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާފައިވަނީ އޭނާ ނަގާފައިވާ ފަސް ކްރޯޑް ގެ ލޯނެއް ނުދައްކައިގެން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ 01:01 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ޑޮލަރު ނުހުންނާނެ: ގަވަނަރ
  3. ގާސިމް، މަސީހު ހިންގެވި މަގަށް، އެކަމަކު ސަރުކާރަށް ވަރިހަމަ!؟
  4. މާފަންނު ސަހަރާގައި ކޮނެފައި އޮތް ވަޅުގަނޑު ދައްކާލައިފި
  5. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  6. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  7. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  8. ބޭންކްތަކުން ޗެކް އެންޑޯޒް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި


ރާޖްޕަލް ޔާދަވް -- ހޮލީވުޑް ލައިފް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން އެކްޓަރ ރާޖްޕަލް ޔާދަވް ޖަލަށް ލައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އޭނާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާފައިވަނީ އޭނާ ނަގާފައިވާ ފަސް ކްރޯޑްގެ ލޯނެއް ނުދައްކައިގެންނެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރު  އޭނާ އެ ލޯނު ނަގާފައިވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ "ޝްރީ ނާރަންގް ގޮދާވަރީ އެންޓަޓެއިންމެންޓުން" ފިލްމެއް ޕްރޮޑިއުސް ކުރުމަށެވެ.

2012 ވަނަ އަހަރު ނެރުނު އޭނާ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން ފިލްމް 'އަތާ ޕަތާ ލާޕަތާ' މި ފިލްމް ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ނުވުމުން އެކުންފުންޏަށް ވަނީ އެލޯނު ދެއްކޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

8 އޯގަސްޓް 2012 ގައި ޔާދާވް ވަނީ އިންޓްރެސްޓާއިއެކު 111،060،350 އިންޑިއަން ރުޕީސް  ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ. 

ރާޖްޕާލް ކުޅެފައިވާ ބައެއް ފިލްމު ތަކުގެ ތެރޭގައި "ހަންގާމާ"، "ޗުޕް ޗުޕް ކޭ"، "ގަރަމް މަސާލާ"، "ޖުޑްވާ 2" ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް