19 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 01 ހުވަން
13 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:16
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

ބޮލީވުޑް

"ޑަންގަލް" ގެ ކާމިޔަބަށް ފަހު ޑައިރެކްޓަރ ނިތޭޝް އާފިލްމަށް ތައްޔާރު ވަނީ

  • ސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ
  • ފިލްމްގައި އާމިރްހާންގެ އެކްޓް ދައްކާލުމަށް ނިތޭޝް ބޭނުންވުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 21:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުން ވީހާ ވެސް އަވަހަށް އަޅުގަނޑާ ގުޅުއްވުން އެދެން: ނަޝީދު
  2. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވަދާކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  3. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ ޓިކެޓް ޖީހާން ކާމިޔާބުކޮށްފި
  6. މިހާރުގެ 7 މެމްބަރަކު އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި
  7. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  8. ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ވޯޓު ފޮށިތައް ބަންދުކޮށް ފޮށިތައް ގުނަން ފަށައިފި


"ޑަންގަލް" ގެ ޑައިރެކްޓަރ ނިތޭޝް ތިވާރީ -- ގޫގުލް

"ޑަންގަލް" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަށް ފަހު ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ނިތޭޝް ތިވާރީ އޭނާގެ އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

 

އެ ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ނިތޭޝް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ނިތޭޝް ބުނީ މި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވާ ތިން ފަރާތް ކަމުގައިވާ ރޮނީ ސްކްރެވާލާ އާއި ސިދްހާތު ރޯއީ ކަޕޫރްގެ އަދި  ކަރަން ޖޯހަރާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ.

 

މި ފިލްމްގެ ކާސްޓުންގެ ނަންތައް ހާމަ ކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ނިތޭޝް ބުނެފައިވަނީ އާމިރުޚާނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ހިތްވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ ފިލްމްގައި އާމިރްހާންގެ އެކްޓް ދައްކާލުމަކީ ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.ނަމަވެސް އާމިރު ޚާން މިހާރު ދަނީ ވިޖޭ ކްރިޝްނާ އަޝަރްޔާގެ "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންނެވެ.

 

އެ ފިލްމް ޕްރިމިއާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އަހަރު އެވެ. އެހެން ކަމުން އާމިރްހާންއަށް ނިތޭޝްގެ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ މި ފިލމުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ނިމުމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.
 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް