25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކަސަބު ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ކަސަބު ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

  • ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 30 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 19:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  3. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


ކަސަބު ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވިމެން އޮންޓަރޕްރިނިއާޒް (ވިއަމް) އިން ހިންގި ކަސަބު ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ 32 ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ސެޓްފިކެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ކަސަބު ވިއުމުގެ ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިއަމްގެ ޗެއަރ ޝާއިރާ ސަލީމް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމް އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް ޓްރެއިނިންގ ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ ދެ އަހަރުވެއްޖެ ކަމަށާއި އާންމުންގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮގްރާމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި ކަސަބު ވިއުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނެތެމުންދާ މަސައްކަތަކަށް ވާއިރު އެ މަސައްކަތް އާލާ ކުރުމަކީ ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްސަދު ކަމަށް ޝާއިރާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވިއަމް އަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ އަށް އަންހެނުން ނެރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އަދި އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ވަނީ އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތައް ދައްކާލުމަށްޓަކާއި އެކި ޕްލެޓްފޯމްތައް ވެސް ޤާއިމްކޮށްދީފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް