18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ކަސަބު ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ކަސަބު ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފި

  • ޕްރޮގްރާމު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 30 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 19:55 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


ކަސަބު ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ވިމެން އޮންޓަރޕްރިނިއާޒް (ވިއަމް) އިން ހިންގި ކަސަބު ވިއުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހޮޓެލް ޖެންގައި އޮތް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖުމްލަ 32 ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ސެޓްފިކެޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ކަސަބު ވިއުމުގެ ބޭސިކް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމު އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ވިއަމްގެ ޗެއަރ ޝާއިރާ ސަލީމް ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮގްރާމް އަށް މީހުން އަހުލުވެރިކޮށް ޓްރެއިނިންގ ފެށުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާތާ ދެ އަހަރުވެއްޖެ ކަމަށާއި އާންމުންގެ ފަރާތުން މި ޕްރޮގްރާމަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ކަމަށެވެ. އަދި ކަސަބު ވިއުމަކީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ނެތެމުންދާ މަސައްކަތަކަށް ވާއިރު އެ މަސައްކަތް އާލާ ކުރުމަކީ ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޤްސަދު ކަމަށް ޝާއިރާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވިއަމް އަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ އަށް އަންހެނުން ނެރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ޖަމިއްޔާއެކެވެ. އަދި އެ ޖަމިއްޔާގެ ފަރާތުން ވަނީ އަންހެނުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާ ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތައް ދައްކާލުމަށްޓަކާއި އެކި ޕްލެޓްފޯމްތައް ވެސް ޤާއިމްކޮށްދީފައިވާ ޖަމިއްޔާއެކެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް