20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

މެޑޯނާ

އިތުރުކުދިން އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ މެޑޯނާއަށް ދީފި

  • އެޑޮޕްޓް ކުރި ކުދިންގެ އިތުރުން 58 އަހަރުގެ މެޑޯނާއަށް އިތުރު ދެ ކުދިން އެހެން ކައިވެންޏަކަށް ލިބިފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 17:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  4. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  5. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  8. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!


މިހާރުވެސް އެ ގައުމުން ދެ ކުއްޖަކު މެޑޯނާ އެޑޮޕްޓް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

މަލާވީން އިތުރު ދެ ކުދިން އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ މެޑޯނާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

މަލާވީގެ ހައިކޯޓުން އެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިހާރު ވެސް އެ ގައުމުން ދެ ކުއްޖަކު މެޑޯނާ އެޑޮޕްޓް ކޮށްގެން ގެންގުޅެއެވެ.

 

އޭގެ ތެރެއިން 2006 ވަނަ އަހަރު ޑޭވިޑް އެޑޮޕްޓްކުރިއިރު މާސީ އެޑޮޕްޓްކޮށްފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ.
 

ޖުޑިޝަރީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ މި ނިންމުން ނިންމި އިރު މެޑޯނާ އިނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ދެ ހަފްތާއަށް ވުރެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މެޑޯނާވަނީ މަލާވީން އިތުރު ކުދިން އެޑޮޕްޓް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

 

އޭނާ އެކަން ދޮގުކޮށްފައިވަނީ މަލާވީއަށް އެހީ ދިނުމަށްކުރި ދަތުރެއްގައެވެ.

 

އެޑޮޕްޓް ކުރި ކުދިންގެ އިތުރުން 58 އަހަރުގެ މި ލަވަކިއުންތެރިޔާއަށް އިތުރު ދެ ކުދިން އެހެން ކައިވެންޏަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް