17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 05 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

މެޑޯނާ

އިތުރުކުދިން އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ މެޑޯނާއަށް ދީފި

  • އެޑޮޕްޓް ކުރި ކުދިންގެ އިތުރުން 58 އަހަރުގެ މެޑޯނާއަށް އިތުރު ދެ ކުދިން އެހެން ކައިވެންޏަކަށް ލިބިފައިވޭ
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 17:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


މިހާރުވެސް އެ ގައުމުން ދެ ކުއްޖަކު މެޑޯނާ އެޑޮޕްޓް ކޮށްގެން ގެންގުޅޭ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

މަލާވީން އިތުރު ދެ ކުދިން އެޑޮޕްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ މެޑޯނާއަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ކޯޓުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

މަލާވީގެ ހައިކޯޓުން އެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ. މިހާރު ވެސް އެ ގައުމުން ދެ ކުއްޖަކު މެޑޯނާ އެޑޮޕްޓް ކޮށްގެން ގެންގުޅެއެވެ.

 

އޭގެ ތެރެއިން 2006 ވަނަ އަހަރު ޑޭވިޑް އެޑޮޕްޓްކުރިއިރު މާސީ އެޑޮޕްޓްކޮށްފައިވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރުއެވެ.
 

ޖުޑިޝަރީގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ މި ނިންމުން ނިންމި އިރު މެޑޯނާ އިނީ ކޯޓަށް ހާޒިރުވި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މީގެ ދެ ހަފްތާއަށް ވުރެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން މެޑޯނާވަނީ މަލާވީން އިތުރު ކުދިން އެޑޮޕްޓް ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

 

އޭނާ އެކަން ދޮގުކޮށްފައިވަނީ މަލާވީއަށް އެހީ ދިނުމަށްކުރި ދަތުރެއްގައެވެ.

 

އެޑޮޕްޓް ކުރި ކުދިންގެ އިތުރުން 58 އަހަރުގެ މި ލަވަކިއުންތެރިޔާއަށް އިތުރު ދެ ކުދިން އެހެން ކައިވެންޏަކަށް ލިބިފައިވެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް