26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިރާން

އެމެރިކާގެ އަސްލު "ސޫރަ" ދައްކާތީ އިރާނުގެ ޝުކުރު ޓްރަންޕަށް!

  • ދާފިފަހުން ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިސާ ނުދޭން އަމުރު ނެރުއްވި މުސްލިމް 7 ގައުމުގެ ތެރޭގައި އިރާންވެސް ހިމެނޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


އިރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް "އެމެރިކާގެ އަސްލު ސޫރަ" ދައްކަވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަމާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށް އިރާންގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުގައި ސިފައިންގެ އެއާފޯސްގެ ކޮމާންޑަރުންތަކަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ދައްކަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ފާއިތުވީ 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެމެރިކާއާ ބެހޭ ގޮތުން އީރާނުން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ކަމަށެވެ.

 

ޚާމަނާއީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިރާނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިހާތަނަށް އައީ އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ގައާއި އެހެނިހެން ވެސް ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރު ކަމަށާއި ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ދުނިޔެއަށް ދައްކަވައިފި ކަމަށެެވެ. ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދިފާއުކޮށް ވަކާލާތު ކުރަމުން ގެންދާ އިންސާނީ ހައްގުތައް މިހާރު ދިފާއު ވެސް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

 

ދާފިފަހުން ރައީސް ޓްރަމްޕް، ވިސާ ނުދޭން އަމުރު ނެރުއްވި މުސްލިމް 7 ގައުމުގެ ތެރޭގައި އިރާން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް