18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 01 ހުވަން
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:17
ފަތިސް 05:02

އިރާން

އެމެރިކާގެ އަސްލު "ސޫރަ" ދައްކާތީ އިރާނުގެ ޝުކުރު ޓްރަންޕަށް!

  • ދާފިފަހުން ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިސާ ނުދޭން އަމުރު ނެރުއްވި މުސްލިމް 7 ގައުމުގެ ތެރޭގައި އިރާންވެސް ހިމެނޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ: ނަމޫނާއެއް، ގިނަ ފިލާވަޅުތަކެއް!
  7. އުސޫލުން ބޭރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ފަރާތްތައް މީރާގެ ރަޖިސްޓްރީން އުނިކުރަނީ
  8. އިނަރ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން ޔުނިވަރސަލް އޭވިއޭޝަންގެ ހިދުމަތް ރާއްޖެއަށް!


އިރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް "އެމެރިކާގެ އަސްލު ސޫރަ" ދައްކަވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަމާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށް އިރާންގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުގައި ސިފައިންގެ އެއާފޯސްގެ ކޮމާންޑަރުންތަކަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ދައްކަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ފާއިތުވީ 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެމެރިކާއާ ބެހޭ ގޮތުން އީރާނުން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ކަމަށެވެ.

 

ޚާމަނާއީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިރާނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިހާތަނަށް އައީ އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ގައާއި އެހެނިހެން ވެސް ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރު ކަމަށާއި ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ދުނިޔެއަށް ދައްކަވައިފި ކަމަށެެވެ. ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދިފާއުކޮށް ވަކާލާތު ކުރަމުން ގެންދާ އިންސާނީ ހައްގުތައް މިހާރު ދިފާއު ވެސް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

 

ދާފިފަހުން ރައީސް ޓްރަމްޕް، ވިސާ ނުދޭން އަމުރު ނެރުއްވި މުސްލިމް 7 ގައުމުގެ ތެރޭގައި އިރާން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް