22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އިރާން

އެމެރިކާގެ އަސްލު "ސޫރަ" ދައްކާތީ އިރާނުގެ ޝުކުރު ޓްރަންޕަށް!

  • ދާފިފަހުން ރައީސް ޓްރަމްޕް ވިސާ ނުދޭން އަމުރު ނެރުއްވި މުސްލިމް 7 ގައުމުގެ ތެރޭގައި އިރާންވެސް ހިމެނޭ
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:53 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. އަޅުގަނޑަކީ ކެރޭ މީހެއް، ލާހިކެއް ނޫން އެއްވެސް ކަމެއްގައި އަޅުގަނޑު ހާޒިރުކުރަން: ހިޔަލީ ރަޝީދު


އިރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ -- ގޫގުލް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް "އެމެރިކާގެ އަސްލު ސޫރަ" ދައްކަވަމުން ގެންދަވާތީ އެކަމާ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާ ކަމަށް އިރާންގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 

އީރާނުގެ ވެރިރަށް ތެހެރާނުގައި ސިފައިންގެ އެއާފޯސްގެ ކޮމާންޑަރުންތަކަކާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ކުރެއްވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ދައްކަވަމުން އެ ގެންދަވަނީ ފާއިތުވީ 30 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އެމެރިކާއާ ބެހޭ ގޮތުން އީރާނުން ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ކަމަށެވެ.

 

ޚާމަނާއީ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިރާނުން މަސައްކަތް ކުރަމުން މިހާތަނަށް އައީ އެމެރިކާގެ ސަރުކާރު ގައާއި އެހެނިހެން ވެސް ދައުލަތުގެ އިސްވެރިންގެ މެދުގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރު ކަމަށާއި ރައީސް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވިތާ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެކަން ދުނިޔެއަށް ދައްކަވައިފި ކަމަށެެވެ. ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދިފާއުކޮށް ވަކާލާތު ކުރަމުން ގެންދާ އިންސާނީ ހައްގުތައް މިހާރު ދިފާއު ވެސް ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

 

ދާފިފަހުން ރައީސް ޓްރަމްޕް، ވިސާ ނުދޭން އަމުރު ނެރުއްވި މުސްލިމް 7 ގައުމުގެ ތެރޭގައި އިރާން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް