19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ބޮޑު ތަފާތަކުން ބެންފީކާ ބަލިކޮށް ބަޔާން ގަދަ 16 އަށް

  • ބެންފީކާގެ މައްޗަށް ބަޔާން ކުރިހޯދީ 1-5 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 28 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 15:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ބަޔާންގެ ރޮބެން އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ބެންފީކާ ބަލިކޮށް ބަޔާން މިއުނިކް ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ގްރޫޕް އީގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަޔާން މޮޅުވީ ބެންފީކާއާ ވާދަކޮށް 1-5 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބަޔާން ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ފެށިގެން ބޯޅަ ކޮންޓްރޯލްކޮށްގެން ރަނގަޅަށް ކުޅެމުންދިޔައީ އެޓީމުންނެވެ. އެގޮތުން 13 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އާޔަން ރޮބެންއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހުވެސް ބަޔާނުން ދިޔައީ ބެންފީކާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށް ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. އެގޮތުން 30 ވަނަ މިނެޓުގައި ރޮބެން ކާމިޔާބުކުރި އިތުރު ލަނޑަކުން އެޓީމުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ.

ބަޔާންގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ރޮބާޓް ލެވެންޑޯސްކީއެވެ. އޭނާ އަށް މިހާފްގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ. މި ހާފްގައި މަދުން ނަމަވެސް ބެންފީކާ އަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، އެ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-3 ގެ ނަތީޖާއިން ބެންފީކާގެ މައްޗަށް ބަޔާން ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މިނެޓެއް ތެރޭގައި ބެންފީކާ އިން ވަނީ ނަތީޖާގެ ފަރަގު ކުޑަކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓިމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ގެންޑްސަން ފެނާންޑޭޒްއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް 51 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެވެންޑޯސްކީ ވަނީ ބަޔާންގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ބަޔާންގެ ފަސްވަނަ ލަނޑު 76 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރީ ފްރޭންކް ރިބެރީއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ބަޔާން އޮތީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ލިބުނު 13 ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ބެންފީކާ އޮތީ ފަސް މެޗުން ލިބުނު ހަތަރު ޕޮއިންޓާއެކު ގްރޫޕްގެ ތިންވަނައިގައެވެ. ބެންފީކާ އަށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

މި ގްރޫޕްގައި ހިމެނޭ އެތެންސް އާއި އަޔަކްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު 0-2 ގެ ނަތީޖާއިން ކާމިޔާބުކުރީ އަޔަކްސްއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު އަޔަކްސް ވަނީ ކުޅުނު ފަސް މެޗުން 11 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށް ގްރޫޕްގެ ދެވަނައާއެކު ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފައެވެ. މެޗުން ބަލިވި އެތެންސް އަށް ޕޮއިންޓެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، އެޓީމު އޮތީ ގްރޫޕްގެ ފުލުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް