25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުމަރު ހުސައިން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި

  • އުމަރު މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންނެވީ އެމް.ޑީ.އޭ ގެ ޓިކެޓުގައި
ލައިޝާ އަހްމަދު | LailaAhmeds

| 28 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 13:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  3. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުމަރު ހުސެއިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ސޮއިކުރެއްވުން -- ޓްވިޓަރ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އުމަރު ހުސެއިން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އަށް ސޮއިކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމް.ޑީ.އޭ ގެ ޓިކެޓުގައި މަޖިލީހަށް އިންތިހާބު ވެވަޑައިގެންނެވި އުމަރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގެންނެވިކަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. އެ ޓްވީޓުގައި ރިޔާޒު ވަނީ އުމަރުއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައެވެ. 

އުމަރުގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީއަށް ދާދި ފަހުން ސޮއި ކުރެއްވި ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ ޝާހު އާއި ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެން މަނިކު ދޮންމަނިކު ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މުބީންއާއި، ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީވެސް ވަނީ ދާދިފަހުން ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވާފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް