22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

"ޓިއުބްލައިޓް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

  • މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފެނިގެން ދަނީ ޗައިނީޒް އެކްޓްރެސް ޒޫ ޒޫ އަދި ސުހައިލް ޚާން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  6. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. އަނދުން ހުސެއިންގެ ހަރަދުގައި ފަސް ކުއްޖަކަށް ބެންގަލޫރް ގައި ކިޔަވައި ދޭނީ


"ޓިއުބްލައިޓް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމުގެ ޕާޓީގައި ސަލްމާން ޚާނާއި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ބޮލީވިޑް ސުޕަ ސްޓާ ސަލްމާން ޚާންގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ޓިއުބްލައިޓް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފިއެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ސަލްމާން އެކްޓްކޮށްފައިވާ " އެކްތާ ޓައިގާ" އަދި "ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން" ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ޓިއުބް ލައިޓް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ޚާން ވަނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓީން ނިންމާލުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް ޓްވިޓާގައި ޝޭއާ ކޮށްފައެވެ.

 

މި ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ " އަހަރުމެން އެކުގައި ކުރި ތިންވަނަ ދަތުރު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ކެއްމަދުވެފައި ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އެފިލްމް ދައްކާލެވޭނެ ދުވަހަކަށް ކަމަށެވެ.

 

މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފެނިގެން ދަނީ ޗައިނީޒް އެކްޓްރެސް ޒޫ ޒޫ އަދި ސުހައިލް ޚާން އެވެ.

 

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ޚާއްސަ ފެނިލުމެއް ފެނިގެނދާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ކަޝްމީރުގެ ލަޑަކް އާއި އިންޑިއާގެ މަނާލީގެ އިތުރުން މުމްބާއީގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް