22 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޮނިހިރު | 02 އަތަ
12 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބޮލީވުޑް

"ޓިއުބްލައިޓް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

  • މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފެނިގެން ދަނީ ޗައިނީޒް އެކްޓްރެސް ޒޫ ޒޫ އަދި ސުހައިލް ޚާން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:05 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  3. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  4. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  8. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް


"ޓިއުބްލައިޓް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމުގެ ޕާޓީގައި ސަލްމާން ޚާނާއި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ބޮލީވިޑް ސުޕަ ސްޓާ ސަލްމާން ޚާންގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ޓިއުބްލައިޓް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފިއެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ސަލްމާން އެކްޓްކޮށްފައިވާ " އެކްތާ ޓައިގާ" އަދި "ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން" ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ޓިއުބް ލައިޓް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ޚާން ވަނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓީން ނިންމާލުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް ޓްވިޓާގައި ޝޭއާ ކޮށްފައެވެ.

 

މި ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ " އަހަރުމެން އެކުގައި ކުރި ތިންވަނަ ދަތުރު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ކެއްމަދުވެފައި ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އެފިލްމް ދައްކާލެވޭނެ ދުވަހަކަށް ކަމަށެވެ.

 

މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފެނިގެން ދަނީ ޗައިނީޒް އެކްޓްރެސް ޒޫ ޒޫ އަދި ސުހައިލް ޚާން އެވެ.

 

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ޚާއްސަ ފެނިލުމެއް ފެނިގެނދާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ކަޝްމީރުގެ ލަޑަކް އާއި އިންޑިއާގެ މަނާލީގެ އިތުރުން މުމްބާއީގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް