18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބޮލީވުޑް

"ޓިއުބްލައިޓް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

  • މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފެނިގެން ދަނީ ޗައިނީޒް އެކްޓްރެސް ޒޫ ޒޫ އަދި ސުހައިލް ޚާން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 16:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ


"ޓިއުބްލައިޓް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލުމުގެ ޕާޓީގައި ސަލްމާން ޚާނާއި ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ބޮލީވިޑް ސުޕަ ސްޓާ ސަލްމާން ޚާންގެ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ޓިއުބްލައިޓް"ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފިއެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ސަލްމާން އެކްޓްކޮށްފައިވާ " އެކްތާ ޓައިގާ" އަދި "ބަޖިރަންގީ ބައިޖާން" ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ "ޓިއުބް ލައިޓް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ކަބީރު ޚާން ވަނީ ފިލްމްގެ ޝޫޓީން ނިންމާލުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބޭއްވި ޕާޓީގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް ޓްވިޓާގައި ޝޭއާ ކޮށްފައެވެ.

 

މި ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައިވަނީ " އަހަރުމެން އެކުގައި ކުރި ތިންވަނަ ދަތުރު ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ކެއްމަދުވެފައި ވަނީ މުޅި ދުނިޔެއަށް އެފިލްމް ދައްކާލެވޭނެ ދުވަހަކަށް ކަމަށެވެ.

 

މި ފިލްމްގައި ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ފެނިގެން ދަނީ ޗައިނީޒް އެކްޓްރެސް ޒޫ ޒޫ އަދި ސުހައިލް ޚާން އެވެ.

 

ޝާހްރުކް ޚާންގެ ޚާއްސަ ފެނިލުމެއް ފެނިގެނދާ މި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖޫން މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

 

މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ކަޝްމީރުގެ ލަޑަކް އާއި އިންޑިއާގެ މަނާލީގެ އިތުރުން މުމްބާއީގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް