18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު

އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު

  • ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ އަންހެނުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 27 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 03:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ޓީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަަށް ފަހު ކުޅުންތެރިންނާއެކު -- ފޮޓޯ: ސަމާހު

ރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ހޯދުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ރާއްޖޭގައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެފްއޭއެމްއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުދިންގެ ލީގެއް ނޫންނަމަ މުބާރާތެއް ނުއެއް ބޭއްވޭ. އެފްއޭއެމް އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަމުގައި ހޯދޭނީ ކޮންގޮތެއްތޯ ބަލާނަން،" މަހްލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ހޯދި ކާމިޔާބީ އަކީ ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރަށް ކުރިއެރުންތައް ހޯދައި ދެވެން ހުރި ކަންތައްތަކުގައި ޓީމަށް އެހީތެރި ވެދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ވެސް އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ބާއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ކުދިން އެބަތިބިކަމަށާއި މިކަމުން އެނގެނީ އަންހެނުން ވެސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމުގެ ރޫހު ރާއްޖޭގައި އުފެދެމުންދާ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ކުޅިވަރެއްގައި ވެސް އެއްބާރުލުން ދޭން ތައްޔާރަށް ހުރިކަމުގެ ޔަގީން ކަން މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވަނީ ދެއްވައިފަ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް