25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު

އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: މިނިސްޓަރު މަހްލޫފު

  • ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ އަންހެނުން އަންނަނީ އިތުރުވަމުން
އަލީ ސަމާޚް | AliSamah8

| 27 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 03:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  2. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  3. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
  8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ޓީމަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަަށް ފަހު ކުޅުންތެރިންނާއެކު -- ފޮޓޯ: ސަމާހު

ރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ހޯދުމަށް ފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުޓްބޯޅަ ލީގެއް ރާއްޖޭގައި އޮތުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެފްއޭއެމްއާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

"ރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުދިންގެ ލީގެއް ނޫންނަމަ މުބާރާތެއް ނުއެއް ބޭއްވޭ. އެފްއޭއެމް އާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އެކަމުގައި ހޯދޭނީ ކޮންގޮތެއްތޯ ބަލާނަން،" މަހްލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމުން ހޯދި ކާމިޔާބީ އަކީ ތާރީހީ ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އަންހެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އިތުރަށް ކުރިއެރުންތައް ހޯދައި ދެވެން ހުރި ކަންތައްތަކުގައި ޓީމަށް އެހީތެރި ވެދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މަހްލޫފު ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގައި ވެސް އަންހެނުންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ބާއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ކުދިން އެބަތިބިކަމަށާއި މިކަމުން އެނގެނީ އަންހެނުން ވެސް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުމުގެ ރޫހު ރާއްޖޭގައި އުފެދެމުންދާ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ކުޅިވަރެއްގައި ވެސް އެއްބާރުލުން ދޭން ތައްޔާރަށް ހުރިކަމުގެ ޔަގީން ކަން މިނިސްޓަރު މަހްލޫފް ވަނީ ދެއްވައިފަ އެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް