18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު: ފޯކައިދޫ އަތުން ބަލިވެ ގްރީން އަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ގެއްލިއްޖެ

  • ގްރީންގެ މައްޗަށް ފޯކައިދޫ ކުރިހޯދީ 1-4 ގެ ނަތީޖާ އަކުން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 26 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 19:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


ގްރީން އަދި ފޯކައިދޫ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން -- އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ށ. ފޯކައިދޫ އަތުން ބަލިވެ ކްލަބް ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ގްރީންއާ ވާދަކޮށް ފޯކައިދޫ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-4 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ލަނޑު ޖަހާ ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ ގްރީންއެވެ. މި ލަނޑު 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އަލީ ނަސޫހު ރަޝީދެވެ.

މި ލަނޑާއެކު ފުރަތަމަ ހާފް ނިމުނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއިން ފޯކައިދޫގެ މައްޗަށް ގްރީން ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން މާގިނަ އިރުތަކެއް ނުވަނީސް ފޯކައިދޫ އިން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު 51 ވަނަ މިނެޓުގައި އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަލީލް ޖަމާލްއެވެ.

މި ލަނޑަށްފަހު ފޯކައިދޫ އިން ދިޔައީ ފުލުފުލުގައި ހަމަލާ އުފައްދަމުންނެވެ. އެގޮތުން 57 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަސަން ނަޒީމް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އެޓީމުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މެޗުގެ ލީޑު ވަނީ ނަގާފައެވެ.

ފޯކައިދޫގެ ތިންވަނަ ލަނޑު 75 ވަނަ މިނެޓުގައި އަހުމަދު ޝަމާލް ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަލީލް ވަނީ ފޯކައިދޫގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވެސް ހޮވުނީ އޭނާއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ގްރީން އޮތީ ކުޅުނު 15 މެޗުން ލިބުނު 23 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ. މެޗުން ބަލިވި ފޯކައިދޫ ވަނީ ކުޅުނު 15 މެޗުން 12 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ހަވަނަ އަށް ޖެހިލާފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް