22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

ބޮލީވުޑް

ސޯނާކްޝީ ރާއްޖޭގައި

  • އޭނާ ހުރީ "ރީތި ރާއްޖޭ"ގައި ކަމަށް ބުނެފަ
  • އެނބުރި ދާނެ ދުވަހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 14:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


ސޯނާކްޝީ ސިންހާ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް -- ގޫގުލް

2010 ސަލްމާން ޚާން އާއި އެކު ވަނަ އަހަރު "ދަބަންގް" އިން ބޮލީވުޑް އަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދިޔަ މަޝްހޫރު ތަރި ކަމަށްވާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

 

ސޮނާކްޝީ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާ ހުރީ "ރީތި ރާއްޖޭ"ގައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ވެސް ދެފަހަރު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ސޮނާކްޝީ ރާއްޖެ އައި ދުވަހެއް އަދި އެނބުރި ދާނެ ދުވަހެއް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

އޭނާ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ ކޮކޯ ބޮޑު ހިތިގެ ރިސޯޓްގެ ބީޗްގައި ނަގާފައިވާ އެ ސްލްފީގައި އޭނާގެ ވޭވީ އިސްތަށިގަނޑު ވަޔާ ވިހުރުވެމުންދާ މަންޒަރު ފެނިގެން ދެއެވެ. އެނާގެ އުނގަޑުގެ ހިމަކަން ދައްކުވައިދޭ މި ސެލްފީގައި އޭނާ ލާފައިވަނީ ހުދުކުލައިގެ ޓޮޕަކާއި ނޫކުލައިގެ ޑެނިމްއެކެވެ.

 

ކުރިން ކުޅުނު ގިނަ ފިލްމްތަކުގައި ފަލަކޮށް ހުރި ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ސޮނާކްޝީ ވަނީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ވަރަށް ބޮޑަށް ބައްޓަންކޮށްފައެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާގެ އެކްޝަން ތްރީލާއެއް ކަމަށްވާ "އަކީރާ"ގެ އެކްޝަން މަންޒަރުތަކަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަށިގަނޑު ހިއްކާލާފައެވެ.

 

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސޯނާކްޝީ ދެން ޝޫޓް ކުރުމަށް ހަމަޖެގިފައިވަނީ 1969 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "އިއްތިފާގް" ގެ ރީމޭކިންގެ މަންޒަރުތަކެވެ. ސިދާތް މަލޯތްރާ އަކު އޭނާ ހަރަކާތްތެރިވާ މި ފިލްމްގައި ސޯނާކްޝީ ފެނިގެންދާނީ "ނަންދާ" ގެ ރޯލުންނެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް