20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ގައުމީ އަންހެން ފުޓްބޯޅަ ޓީމު

އިންޑޮނީޝިއާ ބަލިކޮށް ގައުމީ އަންހެން ޓީމަށް ތިންވަނަ، ސާބަސް!

  • އިންޑޮނީޝިއާގެ މައްޗަށް އަންހެން ޓީމު ކުރިހޯދީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 25 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 18:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ގައުމީ އަންހެން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ -- ޓްވިޓަރ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ވިމެންސް ކުއަޑްރަންގިއުލާ މުބާރާތުގައި ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން އިންޑޮނީޝިއާ ބަލިކޮށް ރާއްޖޭގެ އަންހެން ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުން މުބާރާތުގެ ތިން ވަނަ ހޯދައިފިއެވެ.

ސިންގަޕޫރުގައި ކުރިޔަށްދާ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ރާއްޖެ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ އިތުރުން އިންޑޮނީޝިއާ އާއި ލަގްޒަމްބާގެވެ. މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސިންގަޕޫރާ ވާދަކޮށް ރާއްޖެ ވަނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާ އިން ބަލިވެފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލަގްޒަމްބާގެވެ. އެޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ސިންގަޕޫރާ ވާދަކޮށް 0-4 ގެ ނަތީޖާ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

 

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ލަގްޒަމްބާގް - ފޮޓޯ: ސޯޝަލް މީޑިއާ

ސިންގަޕޫރުގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑޮނީޝިއާ ބައްދަލުކުރި ތިންވަނަ ހޮވާ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވިއިރު ވެސް ދެޓީމު ވަނީ 0-0 ގެ ނަތީޖާ އިން އެއްވަރުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ނަތިޖާ ނެރުމަށް ޖެހި ޕެނަލްޓީގައި ރާއްޖެ އިން ވަނީ 1-2 ގެ ނަތީޖާ އިން އިންޑޮނީޝިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދާފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޕެނަލްޓީތައް ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ ޝަހުލާ ތައުފީގާއި، މަރިޔަމް މިރުފަތުއެވެ.

އޯގަސްޓް މަހު ނިމިދިޔަ އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި އިންޑޮނީޝިއާ އަތުން 0-6 އިން އަންހެން ޓީމު ބަލިވި އިރު، ދާދި ފަހުން ނިމުނު އޮލިމްޕިކް ކޮލިފައިންގައި އިންޑޮނީޝިއާ އާ ވާދަކޮށް ރާއްޖެ ބަލިވީ 1-3 އިންނެވެ.

ގައުމީ އަންހެން ޓީމު ފަހަކަށް އައިސް ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކާ ގުޅިގެން ގިނަ ބައެއްގެ ތައުރީފު އެޓީމަށް ދަނީ އޮހެމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެންވެސް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ އުފާފާޅުކޮށް ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް