19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކޮރަޕްޝަން

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ގޮތުން، ރޫމޭނިއާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި

  • ހަ ލައްކަ ރައްޔިތުން ވަނީ މުޒާހަރާކޮށްފަ
  • މުޒާހަރާކުރަމުންގެންދަނީ، ސަރުކާރުން ފާސްކުރި ޤަރާރަކާ ގުޅިގެން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 09:43 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ރޫމޭނިއާ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަނީ -- ބީބީސީ

ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ގޮތުން، ރޫމޭނިއާގައި މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

 

ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ރޫމޭނީއާގެ ހަ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރައްޔިތުން މުޒާހަރާކުރަމުންގެންދަނީ، ސަރުކާރުން ފާސްކުރި ޤަރާރަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ފާސްކުރި ޤަރާރުގައިވާ ގޮތުން، ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކުގައި އަދަބު ދެވޭނީ 48،000 ޑޮލަރަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއް ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގައި ކަމަށެވެ.

 

ރޫމޭނިއާގެ ރައްޔިތުންގެ މަގުމައްޗަށް ނިކުތުމާ ގުޅިގެން، ސަރުކަރުން އެކުލަވާލި ޤަރާރު ފަހުން ބާތިލްކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި އެ ޤަރާރަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް، ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅޭ ބިލެއް އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުންޏެވެ. ސަރުކާރުން އެގޮތަށް ހާމަކުރި ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގެ އެތަށް ހާސް ރައްޔިތުންނަށް އަންނަނީ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރަމުންނެވެ.

 

މުޒާހަރާކުރާ އާންމު އަންނަނީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަން އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. މިއީ އެ ޤައުމުގެ ތާރީހުގައި 1989 ވަނަ އަހަރު ގެނައި އިންޤިލާބަށް ފަހު ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު މުޒާހަރާއެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް