18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރިދާނެ: މޮރީނިއޯ

  • ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ އަށް ވަނައިގަ
  • ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 24 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 20:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯ -- ގޫގުލް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓަޑްއަށް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރިދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯ ބުނެފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް މި ވަގުތު އޮތީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ އަށް ވަނައިގައެވެ. މޮރީނިއޯ ބުނެފައިވަނީ މިހާރު އޮތް ފަރަގު ބޮޑު ކަން އޭނާއަށް އިނގޭ ކަމަށެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ވަނީ އިތުރަށް އަށް ޕޮއިންޓު ހޯދާފައެވެ.

މޮރީނިއޯ ބުނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އަށް މެޗު ކުޅޭ އިރު ސައުވީސް ޕޮއިންޓު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަތަރު ވަނަޔަށް ވާސިލު ވެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ވާދަވެރި ސިޓީ އާއި ކުޅެގެން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ޔުނައިޓެޑް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް