25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް

އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރިދާނެ: މޮރީނިއޯ

  • ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ އަށް ވަނައިގަ
  • ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ
އަމަން ހަލީމް | soupized

| 24 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު 20:32 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯ -- ގޫގުލް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓަޑްއަށް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެކަށް އެރިދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯ ބުނެފިއެވެ.

ޔުނައިޓެޑް މި ވަގުތު އޮތީ ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލުގެ އަށް ވަނައިގައެވެ. މޮރީނިއޯ ބުނެފައިވަނީ މިހާރު އޮތް ފަރަގު ބޮޑު ކަން އޭނާއަށް އިނގޭ ކަމަށެވެ. ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ވަނީ އިތުރަށް އަށް ޕޮއިންޓު ހޯދާފައެވެ.

މޮރީނިއޯ ބުނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އަށް މެޗު ކުޅޭ އިރު ސައުވީސް ޕޮއިންޓު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހަތަރު ވަނަޔަށް ވާސިލު ވެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ ވާދަވެރި ސިޓީ އާއި ކުޅެގެން 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ޔުނައިޓެޑް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކްރިސްޓަލް ޕެލަސްއާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް