24 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 11 ހިޔަވިހާ
19 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:05
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:23
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ފޯމިއުލާ ވަން

ސްޓާލައިޓް ޗިލްޑްރެންސް ފައުންޑޭޝަނަށް އެހީވުމަށް ފޯމިއުލާ ވަން ޑަރައިވަރުން ފޮޓޯތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

  • ނީލަން ކިޔުން ހުޅުވާލުމުގެ ހަފްލާ ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު، ލަންޑަންގައި
  • 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ނީލަން ކިޔައިގެން މިހާތަނަށް 100،000 ޕައުންޑް ހޯދިފައިވޭ
އައިޝަތު ޝާނީ | Shaaknee

| 8 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުދަ 01:18 | |

މަގުބޫލް

  1. ފިނިހަކަ ހޮވުމުގެ މުބާރަތުގައި ވާދޫއިން ބައިލައްކަ ފިނިހަކަ ހޮވައިފި
  2. މާމެންދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައި އަންހެން ކުއްޖެއް ގެއްލިއްޖެ
  3. ވަގު ހިފަން ދަންތުރަޖެހުން: ބޮޑު ކުށެއް!
  4. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  5. ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ކ.ހުރާ ކައުންސިލް ވަރެއް ނެތް
  6. ކޯޓު އަމުރު އެހެން އޮއްވާ ފުލުހުނަށް ރައީސް ޔާމިން ދޫކޮށެއް ނުލެވޭނެ: އަބްދުއްރަހީމް
  7. ރައީސް ސޯލިހު ޖެޓްސްކީގައި ދެ އަތޮޅެއް ހުރަސް ކުރައްވަނީ
  8. އޮމަދޫ މީހުން ތިބީ އާ ސަރުކާރުން ބަނދަރު ހަދާނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައި


ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ ނިކޯ ރޮޒްބަރގް ހަދިޔާ ކުރި ސެލްފީއެއް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ސްޓާލައިޓް ޗިލްޑްރެންސް ފައުންޑޭޝަންއަށް ފަންޑް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މޮޓޯ ރޭސިންގގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ފަރާތްތައް ސޮއިކޮށްފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް މިއަހަރުވެސް ނީލަން ކިޔާނެއެވެ.

މި ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ލަންޑަންގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފްލާގައި ފޯމިއުލާ ވަންގެ ގިނަ ޑްރައިވަރުން ނަގާފައިވާ "ބިހައިންޑް ދަ ސީންސް"ގެ ފޮޓޯތައް ނީލަން ކިޔަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ހަރަކާތައް، މޮޓޯ ރޭސިންގެ ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ، ނިކޯ ރޮޒްބަރގް، ލުއިސް ހެމިލްޓަން، ބަރނީ އެކްލެސްޓޯން، ޑެނިއަލް ރިކިއާޑޯ އަދި މެކްސް ވަސްޓެޕެސް ވަނީ ފޮޓޯތައް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ރޮސްބަރގް ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ކުރިއަށް ދިޔަ އިޓާލިއަން ގްރޭންޑް ޕްރީ ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު ނަގާފައިވާ ސެލްފީއެއް ޗެރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މެކްލަރެން ޓީމްގެ ރޭސިންގ ޑައިރެކްޓަރ، އެރިކް ބޯލިއަރ ވަނީ އޭނާއާއި، އެހެން ފަރާތްތަކެއް ފެންނަ ސެލްފީއެއް ވެސް ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޒޫމް އޯކްޝަން އިން 2012 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރިއަށްގެންދާ މި ނީލަމުން  ސްޓާލައިޓް ޗިލްޑްރެންސް ފައުންޑޭޝަނަށް މިހާތަނަށް 100،000 ޕައުންޑް ހޯދިފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުގައިވެއެވެ.

ހުށަހަޅާފައިވާ ފޮޓޯގްރާފްތައް އޮންލައިންކޮށް ވެސް ނީލަން ކިޔޭއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގައި ނީލަން ކިޔުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައި ހުންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް