25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ލިލީ އިންޓަރނޭޝަނަލް

އެސެޕްސޯ އާއި ބޭބީ ޑޯވް ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިލީ އިން ތައާރަފުކޮށްފި

  • ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސް ރަނގަޅު އަގެއްގައި ލިބޭނެ
  • އެންމެ ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން އަމާޒަކީ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 23 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 00:15 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ލިލީ އިން ތައާރަފުކުރި އެސެޕްސޯ އާއި ބޭބީ ޑޯވް ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް -- ރާއްޖެއެމްވީ

އެސެޕްސޯ އާއި ބޭބީ ޑޯވް ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލިލީ އެންޓަޕްރައިޒަސް އިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފިއެވެ.

އެސެޕްސޯގެ ހަތަރު ޕްރޮޑަކްޓެއް ލިލީގެ ފަރާތުން ތައާރަފުކޮށްފައިވާއިރު އެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ އެސެޕްސޯ ބޮޑީ ވޮޝް، ހޭންޑް ވޮޝް، ސައިބޯނީގެ އިތުރުން ފޭޝަލް ފޯމްއެވެ. އަދި ބޭބީ ޑޯވްގެ ލޯޝަން، ޝޭމްޕޫ، ސައިބޯނީގެ އިތުރުން ބޭބީ ޑޯވް ވައިޕްސް ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައެވެ.

މި ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްވެސް ރަނގަޅު އަގެއްގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލިލީ އިން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗުކުރުމަށް ޗަންޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ލިލީ އެންޓަޕްރައިޒަސްގެ ބިޒްނަސް ޑިވެޕޮލްމެންޓް މެނޭޖަރ ހުސައިން ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ޑޯވްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ލޯންޗުކުރުމުގެ މަޤްސަދަކީ ކުޑަކުދިން ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނާއި ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި ޑޯވް ބްރޭންޑްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކަކީ އާންމުންގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަމަށެވެ.

ބޭބީ ޑޯވް އާއި އެސެޕްސޯގެ އުފެއްދުންތައް ލިލީ ސްޓޯރުންނާއި ލާލް ސްޓޯރުންނާއި ލިލީ ޝޮޕް ހުޅުމާލެ އަދި ލިލީ ޝޮޕް އައްޑޫ އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ޔުނިލީވާގެ ދެ އުފެއްދުން ކަމުގައިވާ ބޭބީ ޑޯވް ބްރޭންޑާއި އެސެޕްސޯ ބްރޭންޑަކީ ދުނިޔޭގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ ދެ ބްރޭންޑެވެ. މިދެ ބްރޭންޑް ސަޕްލައި ކުރަނީ އެސްޑީއެލް ކުންފުނިންނެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި މި ދެ ބްރޭންޑްގެ އިތުރު އުފެއްދުންތަކަށް ބާޒާރަށް ނެރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ލިލީ އިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް