17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

އައިޖީއެމްއެޗާއި ވިލީމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދަން މަޝްވަރާކޮށްފި

  • މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި
  • މިނިސްޓަރު އަމީން ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖުމަންޓާއި ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 20:25 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އައިޖީއެމްއެޗު، ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖުމަންޓާއި މިނިސްޓަރު އަމީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން... -- ހެލްތު މިނިސްޓްރީ

ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލު، އައިޖީއެމްއެޗާއި ވިލީމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ހިންގުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ހައްލު ހޯދާނެ ގޮތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއެކު އެހޮސްޕިޓަލުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓުން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއީ އެމިނިސްޓްރީގެ މިނިސްޓަރު މަގާމަށް އަމީން އައްޔަން ކުރެއްވި ފަހުން ހޮސްޕިޓަލްގެ މެނޭޖުމަންޓާއި ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި، މުހިންމު ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އައިޖީއެމްއެޗާއި، ވިލިގިލީގެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި، ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، މިހާރު މިހާރަށް ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި މިދެހޮސްޕިޓަލުން ދެވޭ ޚިދުމަތް ރަނގަޅު ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި، މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވެސް މަޝްވަރާ ކުރެއްވި ކަމަށް އެމިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ މެޑިސިން ސްކޫލުހައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަމުން އަންނަ ފުރަތަމަ ބެޗުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ކިޔެވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ބޭހޭ ގޮތުން ވަނީ ވާހަކަދައްކަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް