23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސީރިޔާ

ސީރިޔާގެ ސިއްރު ޖަލެއްގައި 13،000 މީހުން މަރާލައިފައިވޭ: އެމްނެސްޓީ

  • ސީިރިޔާ ސަރުކާރުން ކުރިން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުމާއި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ޖަލުތަކުގައި ކުރެވޭ މައްސަލަ ދޮގުކޮށްފައި
އަހުމަދު އަނޫޝު | IamAhmedAnoosh

| 7 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
  8. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!


ސީރިޔާ ވަނީ ހަނގުރާމައިގެ ހާއްޔަކަށް ބަދަލުވެފައި -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ސީރިޔާގެ ސިއްރު ޖަލެއްގައި އާންމުންގެ 13،000 މީހުން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމްނެސްޓީން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ އެ ޖަމާއަތުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ކަމަށްވާއިރު އެ ޖަމާއަތުން ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ އެ 13،000 މީހުން މަރާލާފައި ވަނީ ސެޕްޓެމްބަރު 2015 އާއި ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ތެރޭ ކޮންމެ ހަފްތާއަކު ސޭޑްނަޔާ ނަމަކަށް ކިޔާ ޖަލެއްގައެވެ.

އެމްނެސްޓީން އިތުރަށް ބުނީ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން މެރުމުގެ ހާދިސާތަކުގައި، މީހުން މެރުމަށް ހުއްދަ ދިނީ ސީރިޔާ ސަރުކާރުގެ އެންމެ މަތީ ލެވެލް އިން ކަމަށެވެ.

ސީިރިޔާ ސަރުކާރުން ކުރިން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުމާއި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ޖަލުތަކުގައި ކުރެވޭ މައްސަލަ ދޮގުކޮށްފައެވެ.

އެމްނެސްޓީން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 2015 ގެ ފަހުން ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރި ކަމުގެ ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުން ހުއްޓުނު ކަމަށް ބަލާނެ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އެމްނެސްޓީން ބުނެފައިވަނީ ސީރިޔާ ސަރުކާރުން ޖަލުތަކުގައި މީހުން މެރުމުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ގުޅިގެން ސީރިޔާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ނިމި ދިޔަ ޖެނުއަރީގައި މުވާސަލާތު ކުރެވުނު ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ސީރިޔާ ސަރުކާރުން އެކަމަށް ޖަވާބެއް ނުދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް