17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ބޮލީވުޑް

ސްރީދޭވީގެ ޝަރަފުގައި މާދުރީ ނެށުމެއް ހުށަހަޅައިފި

  • މާދުރީ ނެށުން ހުށަހަޅައި ދީފައި ވަނީ ސްރީދޭވީ ގެ ލަވަ އެއް ކަމަށްވާ "ހަވާ ހަވާއީ" މި ލަވައަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 23:17 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


މާދުރީ ޑިކްސިޓް އާއި ސްރީދޭވީ -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ސްރީދޭވީގެ ޝަރަފުގައި މާދުރީ ޑިކްސިޓް ނެށުމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

ލަކްސް ގޯލްޑަން ރޯސް އެވޯޑްގައި މާދުރީ ނެށުން ހުށަހަޅައި ދީފައި ވަނީ ސްރީދޭވީ ގެ ލަވަ އެއް ކަމަށްވާ "ހަވާ ހަވާއީ" މި ލަވައަށެވެ.

އެ ލަވަ ހުށަހަޅައި ދިން އިރު މާދުރީ ލާފައި ވަނީ ކަޅުކުލައިގެ ވިދާ ހެދުމެކެވެ. އަދި އެނާގެ އަތުގައި ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ފަންކާ އެއް އޮތެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާދުރީ ވަނީ ހެމާ މާލިނީގެ "ޑްރީމް ގާލް" އަދި ހެލަންގެ "ޔޭ މެރަ ދިލް" އަށާއި މާދުރީގެ ފިލްމެއްގެ ލަވަ އެއް ކަމަށްވާ " ތަމާ ތާމާ" ލަވައަށް ވެސް ނަށާފައެވެ.

މާދުރީ ގެ އިތުރުން ސްރީދޭވީގެ ދަރިފުޅު ޖާންވީ ކަޕޫރު ވެސް އޭނާގެ ފިލްމް "ދަޅަކް" ގެ ކޯ ސްޓާރ އިޝާން ޚައްތަރު އާއި އެކު އެމީހުންގެ ފިލްމްގެ ލަވައަކަށް ނެށުން ހުށަހަޅައި ދީފައެވެ. "މި ސްޓޭޖް އަހަރެންނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ، ސަބަބަކީ އަހަރެންގެ މަންމަ އަކީ ލަކްސް ސުޕަރ ސްޓާރ އެއް. ފުތަރަމަ ފަހަރަށް އެވޯޑް ނައިޓެގައި އަހަރެން ގެ ފޭވަރިޓް ކޯ ސްޓާރ އަދި ރައްޓެއްސެއް ކަމަށްވާ އިޝާން އާއި އެކު ފާރޕޯމް ކުރެވޭތީ ވަރަށް އުފާވޭ. އޭނާ އަކީ އަހަރެންނަށް އަބަދު ވެސް ވަރަށް ހިތްވަރުދޭ މީހެއް" ޖާންވީ ބުންޏެވެ.

މި އެވޯޑް ހަފްލާ އަށް ވަނީ އާލިއާ ބަޓް، ކަރީނާ ކަޕޫރު ޚާން، ކަރިޝްމާ ކަޕޫރު، އިސަބެއްލާ ކެއިފް ގެ އިތުރުން ގިނަ ތަރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް