21 މާރޗް 2019 | ބުރާސްފަތި | 10 ފަސްބަދުރުވަ
14 ރަޖަބު 1440
އިޝާ 19:30
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:17
އިރުއަރާ 06:09
ފަތިސް 04:58

އެމެރިކާގެ އިންޒާރު އިރާނަށް

އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް ވެސް އިރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި

  • ޕެންސް ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ހަރުކަށި ބަސްމަގަކީ ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރާއި އިތުރު ފަސްބާރަކާއި އީޔޫއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައި ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަށް ކުރާ މަލާމާތެއްކަމަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 7 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 18:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިއުޒިލެންޑް މުސްލިމުންނާ އެކު ތިބިކަން ހާމަ ކުރުމުން، ސިފައިންނަށް ތައުރީފު!
  2. ޕާޓީގެ ގުނަވަންތަކާ މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން، މުޢުނީއާމެދު އަޅާފައި މިވަނީ ސިޔާސީ ފިޔަވަޅެއް: އެމްޑީޕީ
  3. ކިނޮޅަސް ކައުންސިލަރަކު ނިޔާވެފަައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ
  4. ޤުރުއާނުގެ އާޔަތްތަކެއް ނުބައިކޮށް ލިޔެ ފޮތެއް ނެރިފައިވާ މައްސަލަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި
  5. ބޮޑެތި ބައެއް މައްސަލަތައް ނިމިފައި، އެކަމަކު ދައުވާކުރަން ފޮނުވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. 11 މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ މުދަލަށާއި ފައިސާއަށް ހިޔާނާތްތެރިވެގެން: ފެނަކަ
  7. ފްލެޓް ދޭކަށް ނުގުޅަން، ދައުވަތު ދިނީ ބައްދަލުވުމަކަށް: އެމްޑީޕީ
  8. މާލެ ތެރޭގައި ތެޔޮ ވިއްކުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޕެޓްރޯލް ޝެޑްތައް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ބަދަލުކުރަނީ


ޕެންސް ވަނީ އިރާނުން އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ޓެސްޓްނުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައި -- ގޫގުލް

ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އިރާނާ މެދު ދަތިކުރުމުގެ އާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅިތާ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ވެސް އެގައުމަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ.

 

އޭބީސީގެ ނިއުސް ޗީފް އެންކަރ ޖޯޖް ސްޓެފަނޯޕަލޮސް އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ޕެންސް ވަނީ އިރާނުން އެމެރިކާގެ އާ ރައީސް ޓެސްޓްނުކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

 

"ދިސް ވީކް" ޕްރޮގްރާމުގައި ޕެންސްވަނީ އިރާނުން ގެންގުޅޭ ހަނގުރާމަވެރި އަމަލުތަކާ މެދު ދެވަނަ ވިސްނުމަކަށް ދިއުމަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

 

ޓްރަމްޕް ޓެސްޓް ކުރަން އިރާނުން ކުރަނީ ކޮންކަމެއްތޯ ޕްރެޒެންޓަރ އެހުމުން ޕެންސް ވިދާޅުވީ ބެލަސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ޔަމަނުގެ ހޫޘީ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް ތައީދުކުރުން ކަމަށެވެ.


އެގައުމަށް އަޅާނީ ކޮން ފިޔަވަޅެއްތޯ އެހުމުން ޕެންސް ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ހުރީ މޭޒުމައްޗަށް ގެނެވިފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި އަސްކަރީ ފިޔަވަޅު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ޕެންސް ވިދާޅުވީ އީރާނުގެ ހަރުކަށި ބަސްމަގަކީ ރައީސް އޮބާމާގެ ސަރުކާރާއި އިތުރު ފަސްބާރަކާއި އީޔޫއާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައި ނިއުކްލިއަރ އެއްބަސްވުމަށް ކުރާ މަލާމާތެއްކަމަށެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް