13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16

ގްރެމީ އެވޯޑް

ބިޔޯންސޭ ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ލަވަކިޔަނީ

  • ގްރެމީ އެވޯޑް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ފެބްރުއަރީގަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 7 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:42 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ބިޔޯންސޭ ގްރެމީ ހަފްލާގައި ލަވަ ކިޔަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މާ ބޮޑު ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާއްމުކޮށް، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ދާދި ފަހުން ހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ މިމަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރެމީ އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ޕަފޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ޕަޕޯމް ކުރާ އިރު ބިޔޯންސޭ ވަނީ 9 އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓް ވެފަ އެވެ.

އެގޮތުން އަލްބަލް އޮފް ދަ އިޔަރ އާއި ރެކޯޑް އެފް ދަ އިޔަރ އަށް އޭނާ ވަނީ ނޮމިނޭޓްވެފަ އެވެ.

ދާދި ފަހުން، އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ ބަލިވެއިންކަން އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ފޮޓޯތައް ވަނީ މުޅި އިންޓަނެޓްގައި އާއްމުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ބިޔޯންސޭ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، މަޝްހޫރު ރެޕް ސްޓާރ ޖޭއި ޒީ އަށް ޓްވިންސެއް ލިބެން އުޅޭ ޚަބަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިޢުލާން ކުރުމާއެކު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔާ އުފާ ފާޅުކުރަން ފަށާފައެވެ. 

އެ ދެމީހުންގެ ދަރިފުޅު، ބްލޫ އައިވީއަށް މި އަހަރު އުމުރުން ފަސް އަހަރު ފުރޭނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް