25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ގްރެމީ އެވޯޑް

ބިޔޯންސޭ ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ލަވަކިޔަނީ

  • ގްރެމީ އެވޯޑް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 12 ފެބްރުއަރީގަ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 7 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 17:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ބިޔޯންސޭ ގްރެމީ ހަފްލާގައި ލަވަ ކިޔަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

މާ ބޮޑު ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އާއްމުކޮށް، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ދާދި ފަހުން ހޯދާފައިވާ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ މިމަހުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގްރެމީ އެވޯޑްސް ހަފްލާގައި ޕަފޯމް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ގްރެމީ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ޕަޕޯމް ކުރާ އިރު ބިޔޯންސޭ ވަނީ 9 އެވޯޑަކަށް ނޮމިނޭޓް ވެފަ އެވެ.

އެގޮތުން އަލްބަލް އޮފް ދަ އިޔަރ އާއި ރެކޯޑް އެފް ދަ އިޔަރ އަށް އޭނާ ވަނީ ނޮމިނޭޓްވެފަ އެވެ.

ދާދި ފަހުން، އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ ބަލިވެއިންކަން އިއުލާނު ކުރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ ފޮޓޯތައް ވަނީ މުޅި އިންޓަނެޓްގައި އާއްމުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ބިޔޯންސޭ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ، މަޝްހޫރު ރެޕް ސްޓާރ ޖޭއި ޒީ އަށް ޓްވިންސެއް ލިބެން އުޅޭ ޚަބަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އިޢުލާން ކުރުމާއެކު އެތައް މިލިއަން ބަޔަކު ވަނީ މަރުހަބާ ކިޔާ އުފާ ފާޅުކުރަން ފަށާފައެވެ. 

އެ ދެމީހުންގެ ދަރިފުޅު، ބްލޫ އައިވީއަށް މި އަހަރު އުމުރުން ފަސް އަހަރު ފުރޭނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް