17 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 08 މުލަ
10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:00
އަސްރު 15:26
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:03
ފަތިސް 04:47

ކެބިނެޓް ނިންމުން

ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމަށް ކެބިނެޓުން ނިންމައިފި

  • އެގޮތަށް ނިންމެވީ މިއަދު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައި
  • ކޮމަންވެލްތާ ގުޅުން ކަނޑާލީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 14:35 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި!
  3. މި މަހު މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާއެއް ނެތް: ޝާހިދު
  4. ޔާމީން އީސީއަށް އެންގެވީ 22.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކެމްޕޭނަށް ހަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށް
  5. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  6. ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  7. ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދުއްމާރި ހިފައިގެން މަޖިލީހަށް، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި
  8. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު


ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން -- ރައީސް އޮފީސް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ކެބިނެޓުން ނިންމަވައިފިއެވެ.

ކެބިނެޓުން މި ގޮތަށް ނިންމެވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުމުގައެވެ. 

ކޮމަންވެލްތާ އަލުން ގުޅުމަކީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެއްވުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ކަމަކަށްވާއިރު އެކަން ކުރުމަށް ކެބިނެޓުން ނިންމަވާފައި މިވަނީ އެމަނިކުފާނު ހުވާ ކުރެއްވިތާ ދެވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކޮމަންވެލްތްގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި 34 އަހަރު ވަންދެން އޮތުމަށް ފަހު އެ ޖަމިއްޔާ އިން ދިވެހިރާއްޖެ ވަކިވީ، 2016 ވަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖަލީހުގެ ޖަލްސާގައި ފާސްކޮށްގެންނެވެ. ރައީސް ޔާމިންގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ބިލް ހުށައެޅީ ރާއްޖޭގެ ދާހިލީ ކަންކަމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން އުޅޭ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފައެވެ.

އޭރުގެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ސަރުކާރުގެ އެ ނިންމުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. އެގޮތުން ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ނިންމީ، ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ކޮމަންވެލްތު މިނިސްޓީރިއަލް އެކްޝަން ގުރޫޕް (ސީމެގް) ގެ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ހިމަނައި، އިސްލާހު ނުވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމުން ކަމަށް ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

ކޮމަންވެލްތަކީ ޒަމާނުންސުރެ ރާއްޖެއަށް އެތައް ދާއިރާއެއްގައި އެހީތެރި ވަމުން ދިޔަ ޖަމްއިއްޔާއެކެވެ. ހާއްސަކޮށް ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއަށާއި ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ވަރުގެ އެހީތެރިކަމެށް ފޯރުކޮށް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް