17 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 08 މުލަ
10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:00
އަސްރު 15:26
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:03
ފަތިސް 04:47

ފުލުހުންގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރުން

ހޯމް މިނިސްޓަރ ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

  • ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ވެސް މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވިވަޑައިގެންނެވި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 00:16 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި!
  3. މި މަހު މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާއެއް ނެތް: ޝާހިދު
  4. ޔާމީން އީސީއަށް އެންގެވީ 22.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކެމްޕޭނަށް ހަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށް
  5. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  6. ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  7. ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދުއްމާރި ހިފައިގެން މަޖިލީހަށް، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި
  8. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު


ހޯމް މިނިސްޓަރ ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ -- ޕޮލިސް

ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުލުހުން ކުރެއްވި ޓުވީޓުގައި ވަނީ އިމްރާން ފުލުހުންގެ އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވި ފޮޓޯ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތައްތަކެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ހަމްދޫން ރަޝީދު ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞޯލިހްގެ އައު ސަރުކަރުގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް އިމްރާން އައްޔަން ކުރައްވާފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ދަންޑަހެލު

4 ހަފްތާކުރިން

މޭޑޭގައި ޢިމްރާން ހައްޔަރުކޮށް އޭނާ އެޗްކިއު އަށް ވައްދާ އޭނާގެ ތުނބުޅީގައި ހިފާ ފުރައްސާރަ ކުރި 2 އޭސީޕީން ތި ބައްދަލުވުމުގައި އެބަތިބި. މާތްކަލާންގެ ކުޅަދުން ވަންތަކަން.

1
0