19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް

  • ހުރަހެއް ނެތި ރައްޔިތުން ރައީސްގެ އަރިހަށް
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 22:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  2. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  3. 'ގުންޑާއިންނަށް' ވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ!؟
  4. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  5. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި
  6. 100 މިލިއަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ސައްހަ ފައިސާ، ފުލުހުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރީތީ ހިތާމަކުރަން: ޔާމިން
  7. ރައީސްގެ ހަމްދަރުދީ: ކުއްޖެއްގެ މަރަށް ވުރެ، ބޮޑު ހިތާމެއެއް ނެތް!
  8. އިތުރު 13 މެންބަރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދީފި


ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ އީދުގައި ރައީސް ސޯލިހާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް -- އަވަސް

ހަތިޔާރާ އެކު ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ އެމްއެންޑީއެފްގެ ފައުޖާ ނުލައި، އާންމުންގެ ތެރެއަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވައިފިއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ރައީސްގެ މަގާމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން މިހާތަނަށް އާންމުންނާ އެކު ބޭއްވި ބޮޑު ދެ ހަރަކާތަށް ވެސް ވަޑައިގެންނެވީ ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިންނާ ނުލައެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ހަތަރު ސަރަހައްދެއްގައި ބޭއްވި "ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ އީދު"ގެ ހަރަކާތާއި ރައްޔިތުންނާ އެކު އާޓްފިޝަލް ބީޗު ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވި ބޮޑު ޖާފަތަށް ވެސް ރައީސް ސޯލިހު ވަޑައިގެންނެވީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސްޕެޝަލް ފޯސްގެ ޓީމުގެ މައްޗަށް އުކުލަވާލާފައިވާ ސިފައިންނާ ނުލައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓަނީ ސިފައިންގެ ޕްރެޒިޑެންޝަން ޕްރޮޓެކްޝަން ޑީޓެއިލް (ޕީޕީޑީ)އިންނެވެ. ޕީޕީޑީގައި ހަށިފާރަވެރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ތަމްރީނުތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކުޅަދާނަ، ހުށިޔާރު ސިފައިންނެވެ.

ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިންގެ ފައުޖާ ނުލައި، އާންމުންގެ ތެރެއަށް ސޯލިހު ވަޑައިގަންނަވަން ފައްޓަވާފައިވާއިރު، ނިމިދިޔަ ވެރިކަމުގައި ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ތަނަކަށް ކުރިއާލާ ހަތިޔާރާ އެކު ސިފައިން އެތަނެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އަދި ޔާމީން ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ ވާދަވެރި ފަރާތްތަކުގެ ކެމްޕެން ހަރަކާތަށް ހުރަސް އަޅައި، އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން ހައްޔަރުކޮށް ވެސް ހެދިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް