19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރައީސް ސޯލިހު ހުވާކުރެއްވުން

މަޝްހޫރު ދިނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކްވެސް ރައީސަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

 • ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަމާން ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށް އެދިލައްވާ ކަމަށް މުފްތީ ވިދާޅުވި
 • ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން މަރުހަބާ ދަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 • ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލީޑަރުންވެސް ރައީސްއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވޭ

| 18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 11:40 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
 2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
 3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
 4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
 5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
 6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
 7. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި
 8. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި


މުފްތީ އިސްމާއިލް މޫސާ މެންކް -- އަލްޖަޒީރާ

ޒިމްބާބްވޭއަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

މުފްތީ މެންކް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަމާން ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށް އެދިލައްވާ ކަމަށާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމުގައެވެ.

މުފްތީ މެންކްގެ އިތުރުން އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލީޑަރުންވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަރަބި އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް