17 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 08 މުލަ
10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:00
އަސްރު 15:26
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:03
ފަތިސް 04:47

ރައީސް ސޯލިހު ހުވާކުރެއްވުން

މަޝްހޫރު ދިނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކްވެސް ރައީސަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި

 • ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަމާން ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށް އެދިލައްވާ ކަމަށް މުފްތީ ވިދާޅުވި
 • ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން މަރުހަބާ ދަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވި
 • ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލީޑަރުންވެސް ރައީސްއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވޭ

| 18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ 11:40 | |

މަގުބޫލް

 1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
 2. ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި!
 3. މި މަހު މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާއެއް ނެތް: ޝާހިދު
 4. ޔާމީން އީސީއަށް އެންގެވީ 22.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކެމްޕޭނަށް ހަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށް
 5. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
 6. ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
 7. ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދުއްމާރި ހިފައިގެން މަޖިލީހަށް، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި
 8. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު


މުފްތީ އިސްމާއިލް މޫސާ މެންކް -- އަލްޖަޒީރާ

ޒިމްބާބްވޭއަށް ނިސްބަތްވާ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ އިސްމާއިލް އިބްނު މޫސާ މެންކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

މުފްތީ މެންކް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަމާން ފާގަތި ދުވަސްތަކަކަށް އެދިލައްވާ ކަމަށާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމުގައެވެ.

މުފްތީ މެންކްގެ އިތުރުން އެކި ޤައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލީޑަރުންވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސް ސޯލިހު ރައީސްކަމުގެ ހުވާކުރައްވާފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަކުގެ ތެރޭގައި ޢަރަބި އިސްލާމީ ދައުލަތްތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން ހިމެނޭ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް