24 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 06 ހުވަން
18 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:18
އަސްރު 15:42
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:04

ބޮލީވުޑް

"ފިއްލޯރީ"ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކުރިތާ ދިހަ ގަޑިއިރު ނުވަނީސް 2.5 މިލިއަން މީހުން ބަލައިފި

  • މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ޓްވިޓަރގައި އަނުޝްކާއަށް  ވަނީ ތައުރީފް ކޮށްފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 10:10 | |

މަގުބޫލް

  1. 24 ގަޑިއިރު މަޖިލިސް ހުޅުވައިގެން ވިޔަސް ޕީއެންސީ ރަޖީސްޓްރީ ކުރާނަން: ގާސިމް
  2. އީސީގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަނީ!
  3. މާކުރަތު އިންޖީނުގެއަށް ދޫކުރި 300 ވުރެ ގިނަ ލީޓަރުގެ ތެޔޮ ބޭރުވެއްޖެ
  4. މިއީ ތައުލީމީ މުއައްސަސާއެއް، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިއެއް ނުވަން: މަންދު ކޮލެޖު
  5. ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން މި މަހު ބާއްވާނެ ތާރީހެއް ކަނޑައަޅާނެ ފަރާތެއް ނޭނގުނު!
  6. މަރުތައް ބަލާ ކޮމިޝަނުން ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަން ފަށައިފި
  7. ކޮން ޖަޒީރާ ރާއްޖެއްތޯ؟ ދިވެހިރާއްޖޭއެއް ނޫންތޯ ދިވެހިރާއްޖޭ އަކީ: ގާސިމް
  8. ޓެކްސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމަށް ރޮނާލްޑޯ އެއްބަސްވެއްޖެ


ފިއްލޯޜީގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދެތަރިން -- ގޫގުލް

"ފިއްލޯރީ" ގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކުރިތާ ދިހަ ގަޑިއިރު ނުވަނީސް 2.5 މިލިއަން މީހުން އެ ޓްރެއިލާ ބަލައިފި އެވެ.

 

ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ފިއްލޯރީ" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކަން ފަށާފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހު އެވެ.

 

މިޓްރެއިލާ ދައްކާލުމާއިއެކު ބޮލީވުޑް ސްޓާރުން މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ޓްވިޓަރގައި އަނުޝްކާ ކުޅެފައިވާ ރޯލަށް ވަނީ ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ.

 

ޓްވިންކަލް ކަންނާއިން ފެށިގެން މަހީރާ ޚާން، ކަރަން ޖޯހަރު އަރުޖުން ރަމަޕާލް، ދިޔާ މިރްޒާ ވަނީ މި ޓްރެއިލާ ޝެއާކޮށް އަނުޝްކާއަށް ތައުރީފްކޮށް ވާހަކަ ދައްކަފައެވެ.

 

ނަމަވެސް އެންމެ ބެސްޓް ކޮމްޕްލިމެންޓެއް  އަނުޝްކާއަށް ލިބިފައިވަނީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ރަބްނޭ ބަނާދީ ޖޯޅީގެ" ކޯ ސްޓާ ޝާޚްރުކް ހާންގެ ފަރަތުންނެވެ.

 

މި ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކުރުމާއި އެކު އަނުޝްކާ  ވަނީ އޭނާއާއި އެކު ބަތަލެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެން ދާ "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" އިން ވިދާލި ޕަންޖާބީ ސުޕްރސްޓާ ދިލްޖިތު ދޮސަންޖް ފެނިގެންދާ ޕޯސްޓަރު ޓްވިޓާގައި ޝެއާކޮށްފައެވެ.

 

އަނުޝްކާ ޝެއާ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރުގެ ކެޕްޝަން އަކަށް ޖަހާފައިވަނީ " ހިއާ ކަމްސް ދަ ބްރައިޑް... އިން ސްޕްރިޓް" އެވެ.

 

މި ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލަކުން "ލައިފް އޮފް ޕައި" ގެ ބަތަލު ސޫރަޖް ޝަރްމާ އާއި މެހްރީން ޕިރްޒަދާ ފެނިގެން ދާނެ އެވެ.

 

ރޫޚާނީ މީހެއް ގެ ގޮތުގައި "ޝާޝީ" ގެ ރޯލުން އަނުޝްކަ ފެނިގެންދާ ހެއްވާ މަޖާ ލޯބީގެ ތަފާތު ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ އަންޝާއީ ލާލް އެވެ.

 

މި ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގެ 24 ގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް