17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރައީސް ސޯލިޙް ހުވައި ކުރެއްވުން

އިންތިޚާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސާ ވަޑައިގެންފި

  • އެކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ ވަޑައިގެންފައި
އަމްނާ އިމާދު އަދި ޙުސައިން ޙަސަން | @amnabinthimad

| 16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު 15:52 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސާ -- އާކައިވް

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް ސްރީލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސާ ޗަންދްރިކާ ބަންޑާރަނަޔަކަ ކުމާރުތުންގާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މިއަދު ޗަންދްރިކާ މާލެ ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އެކަމަނާއަށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެ، މިހާރު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވި ކޯލިޝަން އުފެދުނު ދުވަސްވަރު ޗަންދްރިކާވަނީ އުފެދުނު ކޯލިޝަނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެކަމަނާ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖެއާއި ސްރީލަންކާއަކީވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ގިނަ މައްސަލަތަކަކާއި ކުރިމަތިލަމުންދާ ދެ ޤައުމު ކަމަށާއި، ޑިމޮކްރަސީ ކަށަވަރުކޮށް މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އުފެއްދި ކޯލިޝަނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޗަންދްރިކާގެ އިތުރުން ސީޝެލްސްގެ ދިވެހި ދަރިކޮޅުގެ ވަޒީރެއް ކަމަށްވާ މުހައްމަދު އަފީފްވެސް ވަނީ އިންތިހާބީ ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތަށް މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް