17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

އަހުމަދު އަދީބު

އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި

  • އަދީބުގެ ވާތް ފަރާތުގެ ކިޑްނީ ވަނީ ދުޅަވެފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 23:10 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


މިފޮޓޯގެ ވާތް ފަރާތުން އެފެންނަނީ ތާށިވެފައިވާ ހިލަކޮޅު -- ސޯޝަލް މީޑިއާ

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަކޮޅެއް ފެންނަ އެކްސްރޭއެއް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

މިއެކްސްރޭ އާންމުކުރުމަށްފަހު އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ ވިދާޅުވީ އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ފެށީއްސުރެ އަދިވެސް އެހިލަކޮޅު ދައުރު ނުވާ ކަމަށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަދީބުގެ ވާތް ފަރާތުގެ ކިޑްނީ ވަނީ ދުޅަވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދީބުގެ ސިއްހީ ހާލަކޮޅާއި މެދު ކަރެކްޝަން ސަރވިސްގެ އިހުމާލު ވަރަށް ބޮޑަށް އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ނަޝްވާ ވަނީ އެޗްއާރްސީއެމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ. އަދި މިހާރު އަދީބުގެ ސިއްހީހާލުކޮޅާއި ބެހޭ ގޮތުން ޑޮކްޓަރުން ދެއްވި ލިޔުންތައް އެޗްއާރްސީއެމްއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ނަޝްވާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރަށް ނަޝްވާ ވިދާޅުވީ ކިޑްނީގެ ހިލަ ދައުރުވުމާއި ގުޅިގެން ބަނޑުގައި ރިއްސަން ފެށިވަގުތާއި އަދި އެޑްމިޓް ކުރުމާއި ހަމައަށް ދޫނިދޫގައި ކަރެކްޝަނުން އަދީބާއި ދޭތެރޭގައި އަމަލުކުރިގޮތުގެ ބަޔާން އަދި އެޑްމިޓް ކުރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެން ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި ކަރެކްޝަނުން އަމަލުކުރި ގޮތުގެ ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޔާސީ ލޯންޗުކޮޅުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލި ކަމަށް ބުނެ، އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ތިން ދައުވާއެއް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން އަދީބު ގެންދަވަނީ 33 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ހިޔާނާތުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށް، ޝަރީއަތްތައް ވެސް ދަނީ ހިންގަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހުމަދު ފައިރޫޒު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ވާންޗޯ

3 މަސް ކުރިން

ކިހިނެތް އިގެނި މިއަކީ އަދީބުގެ އެކްސްރޭ ކަމެއް.

0
0