23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:33

ބޮލީވުޑް

އަނުޝްކާ އަކީ "ފިއްލޯރީ" ގައި ރޫހެއް

  • ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާރޗް މަހުގެ 24 ގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ފެބުރުވަރީ 2017 | އަންގާރަ 05:38 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


"ފިއްލޯރީ" ގައި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ދެ ތަރިން -- ގޫގުލް

ބެލުންތެރިން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް އަނުޝްކާ ޝަރްމާ ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، އެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމް "ފިއްލޯރީ" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

 

ރޫހާނީ  މީހެއްގެ ގޮތުގައި " ޝާޝީ" ގެ ރޯލުން  އަނުޝްކާފެނިގެންދާ މި ފިލްމް ގައި އޭނާ އާއި އެކު ބަތަލެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެން ދަނީ "އުޅުތާ ޕަންޖާބް" އިން ވިދާލި ޕަންޖާބީ ސުޕަރސްޓާ ދިލްޖިތު ދޮސަންޖެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލަކުން "ލައިފް އޮފް ޕައި" ގެ ބަތަލު ސޫރަޖް ޝަރްމާ އާއި މެހްޜީން ޕިރްޒަދާ ފެނިގެން ދާނެ އެވެ.

 

ހެއްވާ މަޖާ ލޯބީގެ ތަފާތު ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ މި ފިލްމް ޑައިރެކްޓްކޮށްފައި ވަނީ އަންޝާއީ ލާލް އެވެ.

 

މި ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗް މަހުގެ 24 ގަ އެވެ.

 

 މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން "ފިއްލޯރީ" ގެ  ޓްރެއިލާ ބެލި ބައެއް މީހުން ބުނެފައި ވަނީ މިފިލްމުގައި އަނުޝްކާ ރޫހެއްގެ ގޮތުގައި ފެންނާތީ،މި ފިލްމްގައި 2005 ވަނަ އަހަރު ޝާހްރުކް ހާނާއި ރާނީ މުކަރްޖީ ކުޅުނު "ޕަހޭލީ" އާ އެއްގޮތް ކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް