17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ވެރިން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ، އެސްޓީއޯ އަދި ފެނަކައިގެ އެމްޑީއިން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

  • މިތިން ބޭފުޅުންގެ އިސްތިއުފާ ވަނީ ބަލައިގަނެފައި
  • ރައީސް ޔާމިން ސަރުކާރުގެ އިސްފަރާތްތަކުން މިހާރު އަންނަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަމުން
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 22:30 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ފަޒުލް ރަޝީދު -- އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ

ސަރުކާރުގެ ތިން ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ތިއްބެވި ތިން ބޭފުޅަކު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ފަޒުލް ރަޝީދުއާއި އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަހީރުއާއި، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ މުހައްމަދު ލައްމާނެވެ.

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރައިޒޭޝަން ބޯޑްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި މިތިން ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެ ބޭފުޅުންގެ އިސްތިއުފާ ބަލައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންތައް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަމުން މިގެންދަވަނީ ރައީސް ޔާމީން އައްޔަންކުރެއްވި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ހުރިހާ ބޭފުޅުން، މަގާމުތަކުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ގޮވާލާފައިވަނިކޮށްށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރު ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒްގެ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ސީއީއޯ ކަމުގައި ހުންނެވި އަބްދުއްރައްޒާގު ހަލީމާއި އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އާދިލް މޫސާ އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސޯޝަލް އެފެއާޒް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މަގާމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ވެސް ވަނީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް