19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19

ރާއްޖެޓީވީ

ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ

  • މިފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް އިސްތިއުނާފަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 14:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  2. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  3. 'ގުންޑާއިންނަށް' ވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ!؟
  4. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  5. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި
  6. 100 މިލިއަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ސައްހަ ފައިސާ، ފުލުހުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރީތީ ހިތާމަކުރަން: ޔާމިން
  7. ރައީސްގެ ހަމްދަރުދީ: ކުއްޖެއްގެ މަރަށް ވުރެ، ބޮޑު ހިތާމެއެއް ނެތް!
  8. އިތުރު 13 މެންބަރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދީފި


ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސަލީމް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރި ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ރާއްޖެޓީވީ އަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިން ރާއްޖެޓީވީ ވަނީ 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މި ފާއިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް މިހާރު އިސްތިއުނާފްކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން މި ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި މިގޮތަށް ނިންމީ ރާއްޖެޓީވީ ޖޫރިމަނާ ކުރި ކޮންމެ ފަހަރަކު މިފާއިސާ ދެއްކުމަށް ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބިފައި ވާތީ އަނެއްކާ ވެސް އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެފައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް މި ފާއިސާ ހަދިޔާކުރުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ ކަމަށެވެ.

ފައިސަލް ރާއްޖެޓީވީ އަށް ވަޑައިގެންނުވަމަކީ ތަނުގެ މެނޭޖްމަންޓާއި ސްޓާފުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި މިއީ އަލަށް އަންނަ ސަރުކާރުން މީޑީޔާތަކަށް ދޭ އަހަމިއްޔަތުކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެގޮތުން ސަލީމް ވިދާޅުވީ އަލަށް މި އުފެދޭ ސަރުކާރުން މީޑިޔާ މިނިވަންކަމާއި، މީޑިޔާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ،

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް