17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރާއްޖެޓީވީ

ރާއްޖެޓީވީއަކީ ނަމޫނާ ދައްކާ މީޑިއާއެއް: ފައިސަލް

  • ބުރަ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 13:38 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އިންތިހާބީ ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެމްޑީ އަހްމަދު ސަލީމް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ރާއްޖެޓީވީއަކީ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ވެސް އެންމެ ނަމޫނާ ދައްކަމުންދާ އެއް މީޑިޔާ ކަމަށް އިންތިހާބީ ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީއަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެޓީވީއަށް ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތައް މުޅި ދުނިޔޭގެ އެހެން އެއްވެސް މީޑިއާއަކުން ތަހައްމަލު ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިހުރިހާ ޖޮންޖެހުމަކާ އެކުވެސް އެންމެ ނަމޫނާ ދައްކަމުންދާ އެއް ސްޓޭޝަނަކީ ރާއްޖެޓީވީ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެޓީވީ އަންދާލުމާއި، ތަފާތު އެކި ފަހަރުމަތިން ބޮޑެތި ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންނަށް ދެމުންދިޔަ އިންޒާރާއި ކުރި ދައުވާތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އެ ޖޫރިމަނާކުރި ފައިސާ އަލުން ލިބިއްޖެ ނަމަ އަނެއްކާވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމުމަކީ ނަމޫނާއެއް ކަމަށް ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރައްޔިތުންގެ ސަރުކާރެއް ގެނައުމަށް ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އައު ސަރުކާރާއި އެކު މީޑިޔާގެ ޒިންމާ އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުގައި ހުރިހާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮއްދެއްވުމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް