19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރުގެ ކައިވެނީގެ ފޮޓޯ މިއަދު ފެނިގެންދާނެ

  • ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި މެހެމާނުންގެ ކިބައިން ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފޮޓޯތައް ހިއްސާނުކުރުމަށް އެދިފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 12:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި
  8. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި


ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގް -- ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގގެ ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ފޮޓޯ މިއަދު ހިއްސާކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިޓަލީގެ ލޭކް ކޯމޯގައި މި ޖޯޑުގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ކުރިއަށް ދާއިރު "ސިންދީ ވެޑިން" އަށް ފަހު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހަވީރު 6:00 ހާއިރު ފޮޓޯތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ހަ އަހަރު ދުވަސް ޑޭޓް ކުރުމަށް ފަހު ސައުތު އިންޑިއަން ސަގާފަތާއި އެއްގޮތަށް މި ޖޯޑު ވަނީ ބުދަ ދުވަހު މެންދުރު ކައިވެނި ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް މި ހަފްލާގެ އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާ ނުކުރުމަށް މިޖޯޑުގެ ފަރާތުން ހަފްލާގައި ބައިވެރިވި މެހެމާނުންގެ ކިބައިން ވަނީ އެދިފައެވެ.

މި ހަފްލާގެ ފޮޓޯތައް ނަގާފައިވާ އޮފިޝަލް ފޮޓޯ ގްރާފަރަކީ ވިޝާލް ޕަންޖާބީއެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮންނަ ސިންދީ ވެޑިންނަށް ފަހު ނޫނީ އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ހިއްސާނުކުރުމަށް ނިންމާފައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މި ކައިވެނީގެ އެއްވެސް ފޮޓޯއެއް ދީޕިކާ އަދި ރަންވީރުގެ ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް އެމީހުންގެ ފޭން ކުލަބުން ވަނީ މި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވާ ދެ އައިލާގެ މެންބަރުގެ ދުރުންނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

 އެ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯގައި ފެންނަ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ އާއިލާ ތިބީ ހުދާއި ގޯލްޑް ކުލައިގެ ހެދުމުގައެވެ. އަދި އޮރެންޖާއި ގޯލްޑް ކުލައިގެ ސާޅި އެއްގައި ހުރި އަންހެނަކު ވަނީ ދީޕިކާ ކަމަށް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާ ކައިވެނި ހަފްލާ ބާއްވާ ރިސޯޓަށް ގޮސްފައިވަނީ ބޯޓެއްގައެވެ.

ދީޕިކާ އާއި ރަންވީރު ވަނީ މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު ދެ ވެޑިން ރިސެޕްޝަން އިންޑިއާގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް