17 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 08 މުލަ
10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:00
އަސްރު 15:26
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:03
ފަތިސް 04:47

ރައީސް މައުމޫނު ވަޑައިގަތުން

ރައީސް މައުމޫނު މެލޭޝިޔާއިން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

  • މެލޭޝިޔާ އަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 23 ގައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 23:41 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި!
  3. މި މަހު މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާއެއް ނެތް: ޝާހިދު
  4. ޔާމީން އީސީއަށް އެންގެވީ 22.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކެމްޕޭނަށް ހަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށް
  5. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  6. ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  7. ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދުއްމާރި ހިފައިގެން މަޖިލީހަށް، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި
  8. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު


މައުމޫން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން -- ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް މެލޭޝިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަމްޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އަނބިކަނބަލުންނާއި އެކުގައި އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަޑައިގަތް އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްއާރްއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، ސަޕޯޓަރުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓުގައި ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫނު މިދިޔަ މަހު 23 ގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރާވަޑައިގަތީ ތަޙުޤީޤަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފޯނު ނުދިން މައްސަލައިގެ ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވުމާއެކުގައެވެ. އެގޮތުން ޖަލުގައި ހުންނެވި އިރުވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ގޯސްވެ ޖަލަށް ޑޮކްޓަރުން ގެންގޮސްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހިފައި ވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫނު މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވަނިކޮށް ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫނާއި، އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫނު އަދި ދުންޔާ މައުމޫނުވެސް ވަނީ މެލޭޝިޔާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް