17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރައީސް މައުމޫނު ވަޑައިގަތުން

ރައީސް މައުމޫނު މެލޭޝިޔާއިން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

  • މެލޭޝިޔާ އަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 23 ގައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 23:41 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


މައުމޫން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން -- ޓްވިޓަރ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ޤައްޔޫމް މެލޭޝިޔާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މައުމޫނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ މެލޭޝިޔާގެ ކުއަލަމްޕޫރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު އަނބިކަނބަލުންނާއި އެކުގައި އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ވަޑައިގަތް އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެމްއާރްއެމްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، ސަޕޯޓަރުންނާއި ހެޔޮއެދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޓްވީޓުގައި ޝުކުރު އަދާކޮށްފައިވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫނު މިދިޔަ މަހު 23 ގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ފުރާވަޑައިގަތީ ތަޙުޤީޤަށް އެމަނިކުފާނުގެ ފޯނު ނުދިން މައްސަލައިގެ ޖަލު ހުކުމުން މިނިވަންވުމާއެކުގައެވެ. އެގޮތުން ޖަލުގައި ހުންނެވި އިރުވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ގޯސްވެ ޖަލަށް ޑޮކްޓަރުން ގެންގޮސްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހިފައި ވެއެވެ.

ރައީސް މައުމޫނު މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވަނިކޮށް ދަރިކަލުން ފާރިސް މައުމޫނާއި، އަންހެން ދަރިކަނބަލުން ޔުމްނާ މައުމޫނު އަދި ދުންޔާ މައުމޫނުވެސް ވަނީ މެލޭޝިޔާއަށް ދަތުރުފުޅެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް