17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ފައިސަލް ނަސީމް

އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި

  • އަނިޔާވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެޗަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް
  • ބޮޑު އަނިޔެއް ނުވޭ، ކަދުރާއަށް ތަދެއް ވަނީ އަރާފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 20:32 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ފައިސަލް އޯވަހެޑަކުން ބޯޅަ ފައިސަލް ޖައްސަވަނީ: އޯވަހެޑެއް ޖައްސަވަން އުޅުއްވަނިކޮށް އަނިޔާވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ބައިވެރިވަވަޑައިގަންނަވާ ފުޓްބޯޅަ މެޗަކަށް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް، އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފިއެވެ.

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ފައިސަލަށް އަނިޔާވީ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ހެންވޭރުދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައެވެ. އެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ފައިސަލަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަނިޔާވިއެވެ.

އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖެއްސެވި ބޯޅަ ފައިސަލްގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބައިގައި ޖެހި އަނިޔާވިއެވެ. އަދި އޯވަހެޑަކުން ބޯޅަ ޖަހަން އުޅެނިކޮށް، ބިންމަތީގައި ބޮލާއި ކަދު ޖެހި އަނިޔާވިއެވެ.

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ފައިސަލްގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ކަދުރާއަށް ތަދެއް، އަރާފައިވާ ކަމަށާއި މާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. ފައިސަލަށް އެޑީކޭއިން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައި ވަނީ ރެސްޓު ކުރުމަށެވެ.

ރިޔާސީ އާ ދައުރު ފެށުމުގެ އުފަލުގައި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން "ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ އީދު"ގެ ނަމުގައި ކުޅިވަރުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާނެއެވެ. އެ ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާ އެކު ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި އިންތިހާބީ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފައިސަލް ނަސީމު ހުވާ ކުރައްވާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައެވެ. އެ ޖެލްސާ ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް