19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19

ފައިސަލް ނަސީމް

އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި

  • އަނިޔާވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެޗަށް ތައްޔާރުވަނިކޮށް
  • ބޮޑު އަނިޔެއް ނުވޭ، ކަދުރާއަށް ތަދެއް ވަނީ އަރާފައި
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 20:32 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  2. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  3. 'ގުންޑާއިންނަށް' ވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ!؟
  4. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  5. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި
  6. 100 މިލިއަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ސައްހަ ފައިސާ، ފުލުހުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރީތީ ހިތާމަކުރަން: ޔާމިން
  7. ރައީސްގެ ހަމްދަރުދީ: ކުއްޖެއްގެ މަރަށް ވުރެ، ބޮޑު ހިތާމެއެއް ނެތް!
  8. އިތުރު 13 މެންބަރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދީފި


ފައިސަލް އޯވަހެޑަކުން ބޯޅަ ފައިސަލް ޖައްސަވަނީ: އޯވަހެޑެއް ޖައްސަވަން އުޅުއްވަނިކޮށް އަނިޔާވި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ބައިވެރިވަވަޑައިގަންނަވާ ފުޓްބޯޅަ މެޗަކަށް ފަރިތަކުރުން ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް، އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފިއެވެ.

އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަންނަވާ ފައިސަލަށް އަނިޔާވީ ބުދަ ދުވަހު ހަވީރު ހެންވޭރުދަނޑުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކުގައެވެ. އެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ފައިސަލަށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަނިޔާވިއެވެ.

އެގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޖެއްސެވި ބޯޅަ ފައިސަލްގެ ބޮލުގެ ފުއްކިބައިގައި ޖެހި އަނިޔާވިއެވެ. އަދި އޯވަހެޑަކުން ބޯޅަ ޖަހަން އުޅެނިކޮށް، ބިންމަތީގައި ބޮލާއި ކަދު ޖެހި އަނިޔާވިއެވެ.

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރުކަން ވެސް ކުރައްވާ ފައިސަލްގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ އޭނާގެ ކަދުރާއަށް ތަދެއް، އަރާފައިވާ ކަމަށާއި މާ ބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވާ ކަމަށެވެ. ފައިސަލަށް އެޑީކޭއިން ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. ޑޮކްޓަރުން ލަފާދީފައި ވަނީ ރެސްޓު ކުރުމަށެވެ.

ރިޔާސީ އާ ދައުރު ފެށުމުގެ އުފަލުގައި އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން "ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ އީދު"ގެ ނަމުގައި ކުޅިވަރުގެ ބޮޑު ހަރަކާތް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާނެއެވެ. އެ ހަރަކާތުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރުންނާ އެކު ކުޅޭ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި އިންތިހާބީ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ފައިސަލް ނަސީމު ހުވާ ކުރައްވާނީ އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައެވެ. އެ ޖެލްސާ ފަށާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:00ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް