19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 95 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ، ފެބްރުއަރީގައި ހުޅުވޭނެ: މިނިސްޓަރު

  • ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އަށް އިކުއިޕްމެންޓް ހޯދުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 93 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވޭ

| 14 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 13:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  5. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  6. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  7. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި
  8. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި


ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 95 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ވަނީ ނިމިފައި -- ފޮޓޯ: އަހުމަދު މުހުސިނު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ 95 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ބުދަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އުއްމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެ މަސައްކަތް ލަސްވެފައި ވާކަމަށެވެ.

އައިޖީއެމްޗްއާ ޖެހިގެން އަޅަމުންދާ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވަން ކުރިން ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ ޝެންހުއާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ ހަވާލުކޮށްގެން ޖޫން، 5، 2016 ގައި، މަސައްކަތް ފެށި މި މަޝްރޫއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 140 މިލިއަން ޑޮލަރު (2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކުރެއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންނަ އިކުއިޕްމަންޓަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ އަދި އިމާރަތުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބައެކެވެ. އެ ގޮތުން މިހާރު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގައި ވެސް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިކުއިޕްމެންޓް ހޯދުމަށް 93 މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަހާފައި ވެއެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް