17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 2019

 މިއަހަރު 7.6 ޕަސެންޓަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ

  • ކުރިން ލަފާކުރި އަދަދަށް އިތުރު އަދަދެއް
  • އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު 6.8 ޕަސެންޓް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 09:47 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މުނައްވަރު -- މަޖިލިސް

މިއަހަރު ތެރޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު 7.6 ޕަސެންޓަށް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މުނައްވަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ހުށައަޅުއްވަމުން މުނައްވަރު ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާ ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 7.6 ޕަސެންޓަށް ކުރިއަރާ އިރު މިއީ ކުރިން ލަފާކުރި 6.4 ޕަސެންޓް އަށް ވުރެ އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް މުނައްވަރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ ޓުއަރިޒަމާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އެންމެ ބޮޑަށް ބަރޯސާވާ ސިނާއަތް ކަމަށްވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވި. ނަމަވެސް މި ހުރަސްތަކާ އެކު ވެސް ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އަހަރުން އަހަރަށް ދާދި އެއް ހަމައެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ވުމީ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމެއް،" މުނައްވަރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު 6.8 ޕަސެންޓް ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށް ވެސް މުނައްވަރު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ ތަރައްގީގެ އެތައް މަޝްރޫއެއް ހިންގުނު އަދި ރައްޔިތުންގެ ހުވަފެންތަކެެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދައިދެވުނު އަހަރެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް