19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19

އިންތިހާބީ ރައީސް ސޯލިހު

އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ

  • މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި 22 މިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާނެ
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 08:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  2. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  3. 'ގުންޑާއިންނަށް' ވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ!؟
  4. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  5. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި
  6. 100 މިލިއަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ސައްހަ ފައިސާ، ފުލުހުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރީތީ ހިތާމަކުރަން: ޔާމިން
  7. ރައީސްގެ ހަމްދަރުދީ: ކުއްޖެއްގެ މަރަށް ވުރެ، ބޮޑު ހިތާމެއެއް ނެތް!
  8. އިތުރު 13 މެންބަރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދީފި


އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތް މިއަދު ހާމަކުރާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިކަންކަން ހާމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެގޮތުން އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އަދަދާއި އަލަށް އުފެދޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އަދަދު ވެސް މިއަދު ހާމަކުރާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި 22 މިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީތައް ބެހިގެންދާނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ގޮތުން އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ އެމްއާރުއެމްގެ މެދުގައި މިނިސްޓްރީތައް ބެހިގެންދާނެއެވެ. 

ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ރިޔާސީ ދައުރު ނިމިގެންދާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގައި ތިއްބަވަނީ 15 ވަޒީރުންނެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނީ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ގަލޮޅުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތަށް 11500 މީހުންނަށް ދައުވަތު އެރުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް