17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

އިންތިހާބީ ރައީސް ސޯލިހު

އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ

  • މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި 22 މިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާނެ
ހައްވާ މުހައްމަދު | @hawwimd

| 13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 08:41 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތް މިއަދު ހާމަކުރާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މިކަންކަން ހާމަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. އެގޮތުން އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އަދަދާއި އަލަށް އުފެދޭ މިނިސްޓްރީތަކުގެ އަދަދު ވެސް މިއަދު ހާމަކުރާނެ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖެ އެމްވީއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓްގައި 22 މިނިސްޓަރުން ތިއްބަވާނެއެވެ. މިނިސްޓްރީތައް ބެހިގެންދާނީ ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންގެ މެދުގައި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ. އެ ގޮތުން އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ، އަދާލަތު ޕާޓީ އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ އެމްއާރުއެމްގެ މެދުގައި މިނިސްޓްރީތައް ބެހިގެންދާނެއެވެ. 

ނޮވެމްބަރު 17 ވަނަ ދުވަހު ރިޔާސީ ދައުރު ނިމިގެންދާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓުގައި ތިއްބަވަނީ 15 ވަޒީރުންނެއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިހު ރައީސް ކަމުގެ ހުވާކުރައްވާނީ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ގަލޮޅުބޯޅަ ދަނޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި ރަސްމިއްޔާތަށް 11500 މީހުންނަށް ދައުވަތު އެރުވުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް