17 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 08 މުލަ
10 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:18
މަޣްރިބް 18:00
އަސްރު 15:26
މެންދުރު 12:06
އިރުއަރާ 06:03
ފަތިސް 04:47

އަލީ ޒާހިރު

ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއްގެ އުންމީދުގައި މަގާމަކަށް އުއްމީދު ނުކުރާތި: އަލީ ޒާހިރު

  • އާ ސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަން ތަހައްމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށް ވިދާޅުވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 13 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ 00:39 | |

މަގުބޫލް

  1. މާލެ އައީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން، ލިބުނީ ފުން ހިތާމައެއް!
  2. ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއް ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި!
  3. މި މަހު މުސާރަ ދޭނެ ފައިސާއެއް ނެތް: ޝާހިދު
  4. ޔާމީން އީސީއަށް އެންގެވީ 22.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ކެމްޕޭނަށް ހަރަދު ކުރެއްވި ކަމަށް
  5. މުވައްސަސާތަކުގައި ތިބި މީހުން ބަދަލު ނުކޮށް، މިއެދޭ ބަދަލު ގެނެވޭނެ؟
  6. ޔާމީންގެ މާލީ ބަޔާން އޮޑިޓާ ޖެނަރަލް ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  7. ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުން ދުއްމާރި ހިފައިގެން މަޖިލީހަށް، ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލައިފި
  8. ފެނަކަ އެމްޑީއަކަށް ސައީދު


އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ކޮރަޕްޝަނާއި ނާޖާއިޒު އެއްވެސް ފައިދާއެއްގެ އުއްމީދުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު އާ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަގާމަކަށް އުއްމީދު ނުކުރެއްވުމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު އިންޒާރު ދެއްވައިފިއެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ހޯމަ ދުވަހު ކުރައްވާފައިވާ އިންޒާރުގެ މި ޓްވީޓްގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އާ ސަރުކާރުގައި ކޮރަޕްޝަން ތަހައްމަލު ނުކުރެވޭނެކަމަށެވެ.

"ކޮރަޕްޝަަނަށް އާ ސަރުކާރުގައި އޮންނާނީ ޒީރޯ ޓޮލެރެންސް. ކޮރަޕްޝަނާއި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއްގެ އުއްމީދުގައި އިބޫގެ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަގަމަކަށް އުއްމީދު ނުކުރާތި" އޭނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

އަލީ ޒާހިރު ވިދާޅުވީ، ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައާއި ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ނެގުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް ޖާގަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެންމެން އެކުގައި އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ތެދުވުމަށް ގޮވާލައްވާ ކަމަށެވެ.

އިބޫގެ ކެމްޕެއިންގައި ކޯލިޝަންގެ އިސްވެރިން އެންމެ ބޮޑަށް ދެއްކެވި އެއް ވާހަކަ އަކީ ކޯލިޝަނަށް ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ވާހަކަ އެވެ. އަދި ރައީސް އަބުދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ވަނީ ވައުދުވެފަ އެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ ރައްޔިތުންނަށް އަނބުރާ ހޯއްދަވައިދެއްވާނެކަމަށް އިބްރާހިމް މުހހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް