17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ ސްޓަރަކްޗަރަލް ކޮންކްރީޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

  • ،އައު ސަރުކާރުން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައްވާ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ވަނީ އެދިފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 21:37 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް -- ޓްވިޓަރ

ސައުދީ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން މާލޭގައި އެއްފަހަރާ 6000 މީހުންނަށް ނަމާދުކުރެވޭ ގޮތަށް އަޅާ ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތުގެ އޮނިގަނޑުގެ (ސްޓަރަކްޗަރަލް ކޮންކްރީޓް) މަސައްކަތް ނިމިއްޖެއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތުގެ ސްޓަރަކްޓަރަލްގެ ކޮންކްރީޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި، އައު ސަރުކާރުން މިސްކިތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާނުލައްވާ ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށްއެދޭ ކަމަށެވެ.

ޑރ މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވާރު، އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ނުހުއްޓުވައި ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ސައޫދީ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް "ކިންގް ސަލްމާން"ގެ ނަމުން ނަންދެވިފައިވާ މިމިސްކިތަކީ ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ސައުދީ ސަރުކާރުގެ އަޅާދޭން ނިންމި މިސްކިތެކެވެ. ހަ ފަންގިފިލާގެ މި މިސްކިތުގައި ކުތުބުހާނާއަކާއި، ގުރްއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒަކާއި، މަލްޓި-ޕާރޕަސް ހޯލަކާއި، ކިލާސްރޫމްތަކާއި، ޖަލްސާކުރާ މާލަންތަށް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް