17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ކާނަލް ނާޒިމް

ކާނަލް ނާޒިމް ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވުމުން، ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަން ދީފި

  • ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން: ނާޒިމް

| 12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 19:34 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ނާޒިމް ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ލިޔުނީ: ދާނިޝް ނިޒާމް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ .

ކާނަލް ނާޒިމް ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެ ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު، ނާޒިމް ވަނީ އޭނާގެ މެމްބާޝިޕް ފޯމު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމަށް އަރުވާފައެވެ.

 

ޖޭޕީއަށް ނާޒިމް ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު، ގާސިމަށް މެމްބަރޝިޕް ފޯމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ--- ފޮޓޯ/ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ނާޒިމް ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވުމުން ގާސިމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރެއްގެ މަގާމު އޭނާއަށް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ޕާޓީއަށް ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ ނާޒިމް ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި ނާޒިމާ އެކު ޕާޓީއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް