19 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 10 މުލަ
12 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:04
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:01
އިޝާ 19:19

ކާނަލް ނާޒިމް

ކާނަލް ނާޒިމް ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވުމުން، ގާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުކަން ދީފި

  • ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްދޭނަން: ނާޒިމް

| 12 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ 19:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ވަގުތީ ގޮތުން އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓުވައިފިނަމަ ފޫނުބެއްދޭ ވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބޭނެ: މަސީ
  2. މަރުވި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރުވާލައިފި
  3. 'ގުންޑާއިންނަށް' ވެސް މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލެވޭ!؟
  4. 20 ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރުމަށް ލަންކާގެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ކުރުން ބާތިލް ކުރުމަށް އޭސީސީން އަންގައިފި
  5. އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް 1.4 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި
  6. 100 މިލިއަނަކީ އަޅުގަނޑުގެ ސައްހަ ފައިސާ، ފުލުހުން އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރީތީ ހިތާމަކުރަން: ޔާމިން
  7. ރައީސްގެ ހަމްދަރުދީ: ކުއްޖެއްގެ މަރަށް ވުރެ، ބޮޑު ހިތާމެއެއް ނެތް!
  8. އިތުރު 13 މެންބަރަކަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ދީފި


ނާޒިމް ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ލިޔުނީ: ދާނިޝް ނިޒާމް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ .

ކާނަލް ނާޒިމް ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. އެ ޕާޓީއަށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު، ނާޒިމް ވަނީ އޭނާގެ މެމްބާޝިޕް ފޯމު، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އިބްރާހިމަށް އަރުވާފައެވެ.

 

ޖޭޕީއަށް ނާޒިމް ސޮއި ކުރެއްވުމަށްފަހު، ގާސިމަށް މެމްބަރޝިޕް ފޯމު ހަވާލު ކުރައްވަނީ--- ފޮޓޯ/ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ނާޒިމް ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވުމުން ގާސިމްގެ ޕޮލިޓިކަލް އެޑްވައިޒަރެއްގެ މަގާމު އޭނާއަށް ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

ޖޭޕީއަށް ސޮއި ކުރެއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ޕާޓީއަށް ތެދުވެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ގާސިމް ވިދާޅުވީ ނާޒިމް ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި ނާޒިމާ އެކު ޕާޓީއަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް